Szukaj:

Nowa Huta parkiem kulturowym?

Do tej pory w Krakowie parkiem kulturowym objęta została część obszaru wpisanego na Listę UNESCO – Stare Miasto oraz Wzgórze Wawelskie. Uchwała w tej sprawie została przyjęta w listopadzie 2010 r. a jej przepisy obowiązują od grudnia 2011 r. Ponieważ nowe regulacje szybko znalazły odzwierciedlenie w krajobrazie dawnej stolicy (m.in. znacząco wpłynęły na uporządkowanie wizualne przestrzeni miejskiej), władze Krakowa idą za ciosem. Następnymi chronionymi w ten sposób obszarami może stać się Nowa Huta oraz Stare Podgórze z Krzemionkami.

Szczegółowe granice obszarów objętych ochroną w formie parku kulturowego zostaną ustalone w wyniku przeprowadzonych konsultacji z Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Fundacja HereditasFUNDACJA HEREDITAS
ul. Marszałkowska 58 lok. 24
00-545 Warszawa
tel. 022 891 01 62 / fax 022 891 01 62
www.fundacja-hereditas.pl

Minister Kultury i Dziedzictwa

Portal zabytek.co powstał w ramach projektu "Studeo et Conservo VI (2013)",
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 zamknij