Szukaj:

"Sztuka w społeczeństwie żydowskim" - konferencja

Kongres stanowi forum wymiany doświadczeń badaczy z Europy, Stanów Zjednoczonych i Izraela. Referaty koncentrować się będą tylko na twórczości artystów, ale również na tym, w jaki sposób była ona odbierana i jaką funkcję spełniała w życiu społeczności żydowskiej Europy Środkowo-Wschodniej.

Wśród prelegentów znaleźli się historycy sztuki, architekci, historycy i historycy kultury z najważniejszych uniwersytetów i instytutów badawczych oraz kuratorzy muzeów z Izraela, USA, Europy Zachodniej, Rosji, Ukrainy, Litwy, Białorusi, a także z Polski.

Część wystąpień będzie poświęcona historii żydowskich kolekcji i muzeów. Organizatorami konferencji są Muzeum Historii Żydów Polskich i Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata.

Konferencja odbywa się w języku angielskim.

Wstęp wolny

Fundacja HereditasFUNDACJA HEREDITAS
ul. Marszałkowska 58 lok. 24
00-545 Warszawa
tel. 022 891 01 62 / fax 022 891 01 62
www.fundacja-hereditas.pl

Minister Kultury i Dziedzictwa

Portal zabytek.co powstał w ramach projektu "Studeo et Conservo VI (2013)",
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 zamknij