Szukaj:

Wirtualna odbudowa Pompejów

Na potrzeby programu sfotografowano i cyfrowo przetworzono siedemnaście obiektów, m.in. dom Menandra, amfiteatr i bazylikę, ostatnio używane w 79 roku n.e. tuż przed tragicznym wybuchem wulkanu. Aplikacja pozwala na zapoznanie się z trójwymiarową rekonstrukcją budowli, na której precyzyjnie oznaczono fragmenty ocalałe od całkowicie zniszczonych. W pracach nad „Touch Pompei”, oprócz specjalistów od technologii 3D, brała też udział grupa archeologów, dzięki czemu udało się zachować historyczną wierność przekazu. Aplikacja jest dostępna w języku włoskim i angielskim. 

  

Fundacja HereditasFUNDACJA HEREDITAS
ul. Marszałkowska 58 lok. 24
00-545 Warszawa
tel. 022 891 01 62 / fax 022 891 01 62
www.fundacja-hereditas.pl

Minister Kultury i Dziedzictwa

Portal zabytek.co powstał w ramach projektu "Studeo et Conservo VI (2013)",
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 zamknij