Szukaj:

Drewniane Dziedzictwo Mazowsza

Mazowsze nie jest powszechnie uważane za skarbiec zabytków architektury drewnianej i nie jest znane pod tym względem samym mieszkańcom miejscowości zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego, a także turystom z innych województw. Niniejszy projekt – mamy nadzieję – stanie u podstaw zmiany tego poglądu. W ramach projektu utworzonych zostanie 30 rowerowych i 10 samochodowych tras turystycznych, obejmujących zabytki drewnianej architektury Mazowsza.

Wcześniej przeprowadzona inwentaryzacja – dokonana przez członków zespołu realizującego niniejszy projekt, skupionych wokół portalu drewnianemazowsze.pl i Fundacji Hereditas – pozwoli na uwzględnienie w szlakach wszystkich drewnianych zabytków architektury sakralnej Mazowsza; dodatkowo uwzględnione zostaną wybrane obiekty budownictwa rezydencjonalnego – pałace i dwory, a także chałupy, wiatraki, młyny i skanseny.

Aby stworzyć sieciowy produkt turystyczny, w szlakach poza zasadniczymi punktami – obiektami drewnianej architektury historycznej – zaznaczone zostaną miejsca, gdzie można skosztować potraw kuchni regionalnej lub zakupić lokalnie wyrabiane produkty. Trasy będą przygotowane w wariancie rodzinnym (łatwiejszym) oraz wariancie aktywnym (trudniejszym, dla wymagających). Każda trasa będzie w ramach niniejszego projektu wytyczona i sprawdzona w praktyce (odległości i przejazdy między obiektami), z zaproponowaniem kolejności zwiedzania i uwzględnieniem dodatkowych atrakcji na trasach łączących zabytki. Opracowane w ramach projektu szlaki umieszczone zostaną na stronach fundacja-hereditas.pl oraz drewnianemazowsze.pl, a korzystanie z nich będzie bezpłatne.

fot. Paweł Mazurkiewicz / drewnianemazowsze.pl

Ponieważ celem projektu jest zwiększanie społecznego zaangażowania w ochronę kulturowego dziedzictwa Mazowsza i promocja idei włączania społeczeństwa w opiekę nad lokalnym dziedzictwem, w projekt zaangażowani zostaną wolontariusze. Wraz z osobami stanowiącymi kadrę projektu będą oni prowadzić terenowe rozpoznanie i pozyskiwanie materiałów do wytyczenia wspomnianych powyżej turystycznych szlaków rowerowych i szlaków samochodowych obejmujących drewnianą architekturę Mazowsza. Wolontariusze będą dodatkowo prowadzić rozmowy z mieszkańcami miejscowości, w których zlokalizowane są obiekty włączone do szlaków, w celu pozyskania maksimum informacji o obiektach.

Zapraszamy wszystkich chętnych!

Projekt jest realizowany w okresie 27.09.2019-15.11.2019.
 

Dofinansowano ze środków Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Partner projektu: drewnianemazowsze.pl

Patronat medialny:           

 

Informacje i zapisy:
Fundacja Hereditas
ul. Marszałkowska 58 lok. 24
00-545 Warszawa
tel. 22 891 01 62, 501 175 578

mail: katarzynakomar@wp.pl
fundacja-hereditas.pl

Fundacja HereditasFUNDACJA HEREDITAS
ul. Marszałkowska 58 lok. 24
00-545 Warszawa
tel. 022 891 01 62 / fax 022 891 01 62
www.fundacja-hereditas.pl

Minister Kultury i Dziedzictwa

Portal zabytek.co powstał w ramach projektu "Studeo et Conservo VI (2013)",
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 zamknij