Szukaj:

Badania fortyfikacji konfederatów barskich

Trwa projekt „Wiara i wolność” – fortyfikacje konfederatów barskich w Beskidzie Niskim i Bieszczadach. Badania nieinwazyjne” dofinansowany w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Ochrona Zabytków Archeologicznych. W 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości i 250-lecie zawiązania konfederacji barskiej prowadzone są badania historycznych szańców, które pozwolą je udokumentować i zinwentaryzować, zanim te ulegną zniszczeniu.

 

 

Do niedawna nowożytne fortyfikacje polowe nie były zaliczane w poczet stanowisk archeologicznych i były pomijane przy kwerendach. Strategia ochrony wspomnianych obiektów nie jest jeszcze w pełni wypracowana, co przyczynia się do destrukcji stanowisk. Tymczasem obszar Beskidu Niskiego i Bieszczad jest jednym z najsłabiej rozpoznanych archeologicznie obszarów Polski. Z uwagi na swe walory obronne od wieków przyciągał on liczne rzesze ludzi szukających schronienia – tak było m.in. w przypadku konfederatów barskich ustępujących przed armią rosyjską. Na tych terenach możemy dziś obserwować liczne pozostałości materialne związane z XVIII-wiecznym ruchem konfederackim, zachowane w postaci szańców.

Przy wyborze stanowisk zakwalifikowanych do przeprowadzenia badań powierzchniowych i prospekcji geofizycznej konsultowano się z wojewódzkimi urzędami ochrony zabytków w Krakowie i Rzeszowie (oddział Krośnieński) oraz posiłkowano wynikami wstępnej kwerendy archeologicznej. Wytypowano pięć stanowisk, które są najbardziej zagrożone naturalnymi czynnikami środowiskowymi i działalnością człowieka (orka rolna, leśna, nowe nasadzenia),  które uległy największej destrukcji i które są nią bezpośrednio zagrożone. Do badań w ramach projektu „Wiara i wolność” wybrano szańce: Muszynka (małopolskie, gm. Krynica Zdrój, pow. nowosądecki); Izby (małopolskie, gm. Uście Gorlickie, pow. gorlicki); Wysowa (małopolskie, gm. Uście Gorlickie, pow. gorlicki); Konieczna (małopolskie, gm. Uście Gorlickie, pow. gorlicki); Nowy Łupków (podkarpackie, gm. Komańcza, pow. sanocki).

W efekcie przeprowadzonych badań geofizycznych – metodami magnetyczną oraz elektrooporową – zarejestrowane zostaną relikty archeologiczne dawnych umocnień szańców w postaci wałów, rowów, palisad. Prospekcja geofizyczna obejmie swym zasięgiem zarówno wnętrze obiektów, jak i teren bezpośredniego przedpola. W rezultacie zadokumentowane i zinwentaryzowane pozostałości fortyfikacji ziemnych zostaną wpisane do rejestru zabytków AZP. Ewentualne pozyskane w trakcie prac powierzchniowych zabytki ruchome będą poddane konserwacji, a po opracowaniu przekazane do muzeum w Tyliczu.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Fundacji Hereditas, a także na Facebooku na fanpage’u projektu.

Fundacja HereditasFUNDACJA HEREDITAS
ul. Marszałkowska 58 lok. 24
00-545 Warszawa
tel. 022 891 01 62 / fax 022 891 01 62
www.fundacja-hereditas.pl

Minister Kultury i Dziedzictwa

Portal zabytek.co powstał w ramach projektu "Studeo et Conservo VI (2013)",
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 zamknij