Szukaj:

Inwentaryzacja zabytków na terenie RDLP w Krośnie

30 listopada 2018 r. na Uniwersytecie Rzeszowskim odbędzie się konferencja naukowa „Inwentaryzacja dziedzictwa kulturowego – archeologicznego na wybranych obszarach RDLP w Krośnie 2017-2018”. Celem konferencji jest zaprezentowanie i podsumowanie dotychczasowych wyników prac badawczych w trwającym projekcie oraz zainicjowanie dyskusji nad tytułowymi zagadnieniami.

Informacje o miejscu, komitecie organizacyjnym i rejestracji są dostępne na stronie Instytutu Badawczego Leśnictwa. Termin nadsyłania zgłoszeń mailowo: do dnia 23.11.2018 r. (w tytule ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA – SŁUCHACZ) na adres: krosno@fundacja-hereditas.pl.

Badania w ramach projektu „Ocena stanu różnorodności biologicznej w wybranych nadleśnictwach RDLP Krosno na podstawie wybranych elementów przyrodniczych i kulturowych – kontynuacja”, zadanie „Inwentaryzacja dziedzictwa kulturowego” prowadzone są na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, w ramach Konsorcjum utworzonego z m.in. Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym (lider) oraz Fundacji Hereditas z Warszawy i fundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, przy współpracy z zespołem specjalistów spoza tych instytucji. Jest to pierwszy tego typu projekt badawczy w Polsce, w sposób wielkoobszarowy, nowatorski i nowoczesny badający tereny zalesione na obszarze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Krosno. Opiera się on głównie na analizie i weryfikacji danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego – LiDAR. W trakcie prac interdyscyplinarny zespół naukowców (specjalizujących się w takich dyscyplinach jak archeologia, historia, leśnictwo czy geomatyka) dokonał rozpoznania i inwentaryzacji obiektów zabytkowych. Mowa tutaj m.in. o reliktach dawnego osadnictwa, związanych z istniejącymi (w wielu sytuacjach do II wojny światowej) zabudowaniami i obszarami prowadzenia gospodarki rolnej, czy o pozostałościach licznie występujących na tym terenie fortyfikacji polowych.

Konferencja dotyczy inicjatywy, która jest kontynuacją prac zainicjowanych na terenie Polski południowo-wschodniej (przede wszystkim województwo podkarpackie) w 2016 r., jakie były pierwszym tego typu przedsięwzięciem w historii archeologii polskiej, a zarazem w historii Lasów Państwowych. Inicjatywa obejmuje szerokopłaszczyznowe, wielkoobszarowe działania związane z rozpoznaniem, inwentaryzacją i ochroną dziedzictwa kulturowego, wpisując się w szereg działań wspierających system ochrony zabytków w Polsce. Na uwagę zasługuje fakt, że w projekcie wykorzystywane są w znacznym zakresie rozwiązania nieinwazyjne, w tym nowoczesne technologie i analiza danych, a zarazem rzadko stosowane zasoby archiwalne.

 

Fundacja HereditasFUNDACJA HEREDITAS
ul. Marszałkowska 58 lok. 24
00-545 Warszawa
tel. 022 891 01 62 / fax 022 891 01 62
www.fundacja-hereditas.pl

Minister Kultury i Dziedzictwa

Portal zabytek.co powstał w ramach projektu "Studeo et Conservo VI (2013)",
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 zamknij