Szukaj:

Konferencja „Praga odnova”

Konferencja „Praga odnova” odbędzie się 19 czerwca w Muzeum Warszawskiej Pragi (początek o godz. 10.00). Jej celem jest otwarcie debaty publicznej o znaczeniu kontekstu architektonicznego, urbanistycznego i kulturowego Pragi oraz wypracowanie ram dla działań projektowych i artystycznych, które mają doprowadzić do ożywienia przestrzeni publicznej i gospodarki Pragi. Aby wziąć nieodpłatnie udział w spotkaniu, należy wysłać zgłoszenie na adres: ppn.rewitalizacja@um.warszawa.pl.

W zwartej zabudowie Pragi Północ, dzielnicy o bogatej historii i unikatowym dziedzictwie kulturowym, kontekst miejsca ma szczególne znaczenie. Jego odbicie powinno być widoczne w inwestycjach, działaniach społecznych i gospodarczych. Kontekst materialnego i niematerialnego dziedzictwa Pragi ma podwójne znaczenie. Przede wszystkim są to aspekty odnowy Pragi, społeczne, gospodarcze, przestrzenne i prawne uwarunkowania lokalne. Nie mniej ważny jest klimat Pragi w innym znaczeniu. Dla architektów, urbanistów, artystów dziedzictwo i genius loci miejsca powinny być inspiracją do projektowania i wprowadzania zmian w przestrzeni, które będą bogactwo kulturowe Pragi podkreślać i wzmacniać.

  • Wojciech Zabłocki, Burmistrz Dzielnicy Praga-Północ – „Wydobycie i odnowa przestrzeni na Pradze Północ”
  • Jacek Grunt-Mejer, pełnomocnik prezydenta m.st. Warszawy ds. rewitalizacji – „Przestrzeń publiczna w rewitalizacji”
  • Michał Krasucki, Dyrektor Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków m.st. Warszawy – „Park Kulturowy na Pradze-Północ szansą na zmianę oblicza dzielnicy”
  • Dr Aleksandra Jadach-Sepioło, Instytut Mieszkalnictwa i Gospodarki Przestrzennej – „Kontekst odnowy i odnowa kontekstu. Przykłady wizjonerskich zmian wizerunku dzielnic europejskich metropolii”
  • Andrzej Brzozowy, Projekty Miejskie – „Rewitalizacja w Polsce AD 2018 i wnioski dla rewitalizacji warszawskiej Pragi”
  • Dr hab. Paweł Możdzyński, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW – „Kapitał kulturowy Pragi Północ. Próba diagnozy stanu obecnego”
  • Bartosz Skaldawski, p.o. Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa – „Dziedzictwo kulturowe w rewitalizacji”
  • Dr. inż. arch. Agnieszka Cieśla, Politechnika Warszawska – podsumowanie konferencji i warsztatów – „IBA Warszawa: Inicjuj Badaj Aktywizuj” z ramienia Wydziału Geodezji i Kartografii PW
  • Adam Lisiecki, Muzeum Warszawskiej Pragi – „Fenomen Pragi”

 

 

Fundacja HereditasFUNDACJA HEREDITAS
ul. Marszałkowska 58 lok. 24
00-545 Warszawa
tel. 022 891 01 62 / fax 022 891 01 62
www.fundacja-hereditas.pl

Minister Kultury i Dziedzictwa

Portal zabytek.co powstał w ramach projektu "Studeo et Conservo VI (2013)",
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 zamknij