Szukaj:

Szare Domy Festiwal Otwarty 2018

Kolonia Szare Domy została wybudowana w latach 1928-1932 przez spółdzielnię Budowlano-Mieszkaniową Urzędników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Osiedle, położone w ujęciu ulic Rakowieckiej, Akacjowej, Ludwika Narbutta, Juliana Fałata i Łowickiej, przecięte niegdyś nieistniejącą już ulicą Wrzosową, to przykład funkcjonalnej architektury mieszkaniowej inspirowanej założeniami holenderskimi, a  jednocześnie – dzięki uwzględnieniu w projekcie części wspólnych takich jak pralnie, suszarnie i sala zebrań – wzór adaptacji haseł kooperatywizmu. Odbywająca się 16 czerwca br. trzecia edycja festiwalu poświęconego osiedlu mieszkaniowemu Szare Domy, zatytułowana Mieszkańców portret własny, jest dedykowana najstarszej społeczności Szarych Domów. Nietuzinkowe życiorysy pierwszych mieszkańców stanowią niematerialne dziedzictwo osiedla, które warto archiwizować i chronić tak, jak chroni się zabytek materialny.

Krzyżujące się na Mokotowie biografie przedstawicieli warszawskiej elity, m.in. aktorki Zuli Pogorzelskiej, scenografa Jacka Rotmila, pisarki Ewy Szelburg-Zarembiny czy architekta Lecha Niemojewskiego, stanowią asumpt do zaprezentowania kultury artystycznej oraz modelu budowania podmiotowości II Rzeczpospolitej. Tak zakreślona tematyka tegorocznego festiwalu wiąże się z niebagatelnym jubileuszem – trzecia edycja SDFO zbiegła się bowiem z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Zainicjowany podczas trzeciej edycji SDFO proces przywracania pamięci o mieszkańcach kształtuje niematerialny wymiar kolonii Szare Domy. Z tego względu celem tegorocznej edycji jest również zachęcenie lokatorów do budowania archiwum Szarych Domów, dzielenia się wspomnieniami i rodzinnymi pamiątkami o miejscu, które współtworzą.

Szczegółowy program festiwalu jest dostępny do pobrania tutaj.

 

Kolonia Szare Domy, ulica Narbutta 82, © TOnZ Oddz. Warszawski, fot. Maja Wirkus

16 czerwca 2018 r.: w godzinach 11.00-22.00 zostaną udostępnione (na co dzień zamknięte) podwórza osiedla Szare Domy od strony ulicy Ludwika Narbutta 82. Architektura – podobnie jak w przypadku krzyżujących się w tym miejscu biografii pierwszych mieszkańców kolonii – stanowić będzie jedynie metaforyczną ramę dla wydarzeń, umowną przestrzeń sprzyjającą wymianie myśli, pogłębianiu wiedzy, odkrywaniu dźwięków i smaków oraz plenerowych zabaw dawnej Warszawy. Meandry historii dzielnicy Mokotów oraz osiedla Szare Domy przybliżą spacery tematyczne (Adrian Sobieszczański, Marta Surowiec). Przedwojenna kolonia i społeczność stanowić będą punkt wyjścia do rozmów o  kinematografii, elementach budowania wspólnoty czy niuansach polskiej architektury (Stanisław Janicki, Filip Springer, Grzegorz Mika). W modernistyczną przestrzeń wpisane zostaną strefy książki wyróżniającej się wysokim poziomem edytorskim (Wrzenie Świata, Czuły Barbarzyńca, Bęc Zmiana) oraz dobrego designu młodych polskich projektantów (Reset). Na najmłodszych czekać będą przedwojenne zabawy i gry podwórkowe. Pod wieczór dziedziniec osiedla Szare Domy wypełnią dźwięki muzyki koncertowej duetu wiolonczelowego Kuczok & Rogoziński oraz zespołu Skarby (LIVE) Tomasz Stempniewicz / Patryk Rogoziński / Grzegorz Lalek. Wewnętrzna przestrzeń stanie się miejscem potańcówki w stylu przedwojennych plenerowych imprez tanecznych przy muzyce Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej, której można będzie również posłuchać w odsłonie koncertowej.

Festiwal dedykowany osiedlu mieszkaniowemu Szare Domy odbywa się cyklicznie od 2016 r. Głównym założeniem SDFO jest prezentacja wybranego zagadnienia wielopłaszczyznowo. Wyostrzony zoom na temat przewodni uzupełnia szeroko zakreślona perspektywa poznawcza, opracowane z zachowaniem wysokich standardów merytorycznych oraz artystycznych. Pie­­rwszą odsłonę festiwalu, zatytułowaną Jan Stefanowicz – Architekt Niezapamiętany (2016), poświęcono projektantowi kolonii Szare Domy. Drugiej edycji (2017) nadano nazwę Obiekt 1530 A/201, powielając zapis sygnatury kolonii Szare Domy ze spisu ewidencyjnego obiektów zabytkowych na terenie Warszawy. Wydarzenie poświęcono modernistycznej architekturze osiedla w kontekście nowoczesnego kształtowania przestrzeni oraz polskiego dziedzictwa. Inicjatywa otrzymała wówczas wyróżnienie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa w konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków na projekt edukacyjny z zakresu dziedzictwa kulturowego. Nagrodę przyznano w trakcie obchodów Dni Dziedzictwa Europejskiego.

Tworząc projekt Festiwalu, poszukujemy alternatywnych środków wyrazu i form służących współczesnej, dynamicznej komunikacji. Mamy świadomość, że potrzeba edukacji najmłodszych i międzypokoleniowa integracja, w odwołaniu do naszych tradycji i dziedzictwa, wymaga przemyślanej i sprofilowanej w atrakcyjny oraz nowoczesny sposób stymulacji. Dlatego do współpracy przy projekcie Festiwalu zapraszamy wybitnych specjalistów ze swoich dziedzin: varsavianistów, historyków sztuki, konserwatorów, publicystów i młodych warszawskich artystów. Dzięki temu Festiwal może mieć bardzo indywidualny i dynamiczny charakter” – mówi Marta Surowiec, pomysłodawca i organizator Festiwalu.

Fundacja HereditasFUNDACJA HEREDITAS
ul. Marszałkowska 58 lok. 24
00-545 Warszawa
tel. 022 891 01 62 / fax 022 891 01 62
www.fundacja-hereditas.pl

Minister Kultury i Dziedzictwa

Portal zabytek.co powstał w ramach projektu "Studeo et Conservo VI (2013)",
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 zamknij