Szukaj:

Glina w obiektach zabytkowych

Do 15 stycznia przyszłego roku można zgłaszać udział w konferencji „Glina w obiektach zabytkowych – ochrona i konserwacja”, która odbędzie się w Muzeum Zamkowym w Malborku. Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków: http://www.skz.pl/…/konferencja-glina-w-obiektach-zabytkowy…

Organizatorzy tak zapowiadają to wydarzenie:

„Zastosowanie gliny w budownictwie znane jest od najdawniejszych czasów. Używano jej jako podstawowego materiału do wznoszenia domów, obiektów gospodarczych, jako mury, tynki, zaprawy, powały, polepy, klepiska, wyprawy systemów ogniowych itp. Decydowały o tym jej walory techniczne oraz łatwość obróbki. Na przestrzeni wieków glina, jako uniwersalny materiał budowlany, znalazła swoje miejsce w tradycji architektonicznej. W Europie budownictwo z surowej gliny przeżywało swój renesans w wieku XVIII i XIX. Podobnie w Polsce, budownictwo gliniane rozwijało się przez cały XIX w. oraz na początku XX w. Po zniszczeniach drugiej wojny światowej glinę stosowano powszechnie w odbudowie miast i wsi. Era cementów, betonów, wielkiej płyty, która nastała w latach 50. XX w., spowodowała zahamowanie zainteresowania budownictwem z gliny. Obecnie daje się zauważyć ponowny rozkwit zainteresowania gliną w budownictwie ekologicznym. W krajach zachodnich powrót do zainteresowania gliną wywołał lawinowy rozwój stosowania tego materiału w najnowocześniejszych rozwiązaniach architektonicznych.

Jednakże z zaniepokojeniem obserwujemy stosowanie złych metod i materiałów przy konserwacji zabytków z pierwotnym zastosowaniem gliny. Coraz mniej specjalistów interesuje się tą tematyką. Jak ocalić to tradycyjne budownictwo, jak dotrzeć do właścicieli, lokalnych społeczności? Jak wpłynąć na konserwatorów zabytków, aby w procesach konserwatorskich stosowali tradycyjne metody i materiały? Jak odtworzyć ginące zawody? Jak rozpowszechnić wiedzę o powrocie do rodzimych technologii konserwacji budownictwa z udziałem gliny? Między innymi tej problematyce ma być poświęcona organizowana konferencja”.

 

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI

Spotkania z Zabytkami 3-4/2019
Spotkania z Zabytkami 3-4/2019
Fundacja Hereditas

CROWDFUNDING NA RZECZ ZABYTKÓW

Fundacja Hereditas uruchamia społecznościowe finansowanie projektów ochrony i konserwacji zabytków. Wszystkich miłośników historycznych obiektów zapraszamy do przyłączenia się! Liczy się każda kwota, dla wszystkich darczyńców przewidujemy niepowtarzalne nagrody!

KALENDARIUM

więcej

ZAPYTAJ EKSPERTA

W tym miejscu mogą Państwo zadać pytanie dotyczące zabytków, opieki nad nimi i ich konserwacji. Nasi eksperci będą starali się znaleźć odpowiedź / najlepsze rozwiązanie nurtującego Państwa problemu. Odpowiedź zostanie zamieszczona na portalu. Zapraszamy!

DODAJ PYTANIE

Fundacja HereditasFUNDACJA HEREDITAS
ul. Marszałkowska 58 lok. 24
00-545 Warszawa
tel. 022 891 01 62 / fax 022 891 01 62
www.fundacja-hereditas.pl

Minister Kultury i Dziedzictwa

Portal zabytek.co powstał w ramach projektu "Studeo et Conservo VI (2013)",
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 zamknij