Szukaj:

Dziedzictwo Kulturowe Puszczy Białowieskiej

Rozpoczął się projekt „Inwentaryzacja dziedzictwa kulturowego” w polskiej części Puszczy Białowieskiej – badania w ramach usługi naukowo-badawczej pt. „Ocena stanu różnorodności biologicznej w Puszczy Białowieskiej na podstawie wybranych elementów przyrodniczych i kulturowych – kontynuacja”. Głównym celem działań jest rozpoznanie nieznanych dotychczas zasobów zabytkowych znajdujących się na terenie polskiej części Puszczy Białowieskiej i weryfikacja stanowisk archiwalnych, przy wykorzystaniu głównie nieinwazyjnych technologii badawczych i innowacyjnych metod. Kolejny cel projektu to opracowanie interdyscyplinarnego programu ochrony zasobów kulturowych i przyrodniczych. Na stronie projektu na FB: Dziedzictwo Kulturowe Puszczy Białowieskiej można przeczytać o wynikach badań i znaleźć linki do publikacji o puszczańskim dziedzictwie. Projekt realizowany jest przez konsorcjum, którego liderem jest Instytut badawczy Leśnictwa, a głównym wykonawcą zadania „Inwentaryzacja dziedzictwa kulturowego” – Fundacja Hereditas. Niebawem ruszy oficjalna strona internetowa projektu.

Fundacja HereditasFUNDACJA HEREDITAS
ul. Marszałkowska 58 lok. 24
00-545 Warszawa
tel. 022 891 01 62 / fax 022 891 01 62
www.fundacja-hereditas.pl

Minister Kultury i Dziedzictwa

Portal zabytek.co powstał w ramach projektu "Studeo et Conservo VI (2013)",
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 zamknij