Szukaj:

POLONIKA – polskie dziedzictwo za granicą

Pod adresem www.polonika.gov.pl ruszył portal internetowy, w którym gromadzone są informacje o obiektach polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą. Znaleźć tu można nie tylko zabytki sztuki i architektury, które są dziełami polskich artystów, ale również prace ufundowane przez Polaków lub odnoszące się do polskiej tematyki. Baza obejmuje obiekty na ziemiach, które nie znajdowały się w granicach Rzeczypospolitej.


Baza poloników ma służyć nie tylko zrozumieniu polskiej historii, o której specyfice wiele mówią rozrzucone po całym świecie obiekty kultury i sztuki polskiej. Dzięki temu portalowi Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zyska informacje o kolejnych „polskich obiektach” i ich stanie zachowania i będzie miało szansę na podjęcie działań, które mogą stać się wstępem do koniecznych prac konserwatorskich, ratujących polskie dziedzictwo za granicą.


Portal Polonika prowadzony jest przez Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych MKiDN. Historycy sztuki i konserwatorzy wciąż opracowują nowe hasła oraz aktualizują te już znajdujące się na stronie. O włączenie się do prac nad bazą autorzy strony apelują także do Polaków mieszkających czy pracujących poza granicami RP bądź turystów. Każdy odwiedzający stronę może zgłosić nowe obiekty lub aktualizacje opublikowanych już informacji.

Fundacja HereditasFUNDACJA HEREDITAS
ul. Marszałkowska 58 lok. 24
00-545 Warszawa
tel. 022 891 01 62 / fax 022 891 01 62
www.fundacja-hereditas.pl

Minister Kultury i Dziedzictwa

Portal zabytek.co powstał w ramach projektu "Studeo et Conservo VI (2013)",
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 zamknij