Szukaj:

Seniorzy dla zabytków – projekt w stolicy

„Seniorzy dla zabytków. Partycypacja osób starszych w działaniach na rzecz rewitalizacji zabytków” to projekt, który będzie realizowany w Warszawie i obejmie takie działania, jak: wykłady o zabytkach, spotkania z architektami i historykami sztuki, warsztaty terenowe i wizyty studyjne w obiektach zabytkowych, dokumentacja zabytków, opracowywanie projektów rewitalizacji dla zaniedbanych obiektów i obszarów historycznych Warszawy.

Najciekawsze projekty rewitalizacji będą upowszechnione w Internecie i na DVD oraz wdrożone! Fundacja Hereditas zaprasza do wspólnego zmieniania oblicza zabytków Warszawy. Udział bezpłatny, liczba miejsc ograniczona. Szczegółowe informacje i zapisy (telefonicznie bądź mailowo): tel. 22 891 01 62, 500 704 704; mail: fundacja@fundacja-hereditas.pl.

Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Fundacja HereditasFUNDACJA HEREDITAS
ul. Marszałkowska 58 lok. 24
00-545 Warszawa
tel. 022 891 01 62 / fax 022 891 01 62
www.fundacja-hereditas.pl

Minister Kultury i Dziedzictwa

Portal zabytek.co powstał w ramach projektu "Studeo et Conservo VI (2013)",
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 zamknij