Szukaj:

Baza architektonicznego detalu Warszawy

Zakończył się projekt „Describere. Hereditas! Dokumentacja detalu architektonicznego Warszawy” realizowany w 2016 r. przez Fundację Arte w partnerstwie z Fundacją Hereditas, Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Praga-Północ, Muzeum Warszawskiej Pragi i Polską Izbą Artystów Konserwatorów Dzieł Sztuki, dofinansowany ze środków m.st. Warszawy. Jego celem było utrwalenie i zgromadzenie w ogólnodostępnej bazie danych ikonografii architektury warszawskiej Pragi – nieraz bardzo pięknej, ale i zagrożonej zniszczeniem.

STRONA INTERNETOWA PROJEKTU

Detal architektoniczny jest najbardziej nietrwałym i ulotnym elementem substancji obiektu, często traconym lub niefortunnie przekształcanym w trakcie nieodpowiednio prowadzonych działań remontowych, konserwatorskich czy rewitalizacyjnych. Dekoracje plastyczne elewacji i wnętrz, balkony, detal schodów, bramy, balustrady, sztukaterie, stolarka otworowa, tynki, przeszklenia, polichromie, posadzki etc. – wszystko to składa się na wystrój architektoniczny, który może pełnić funkcję narracyjną, wydobywać strukturę budynku, podkreślając poszczególne jego części: wejście, otwory okienne, poszczególne kondygnacje, pomieszczenia, a także pomagać w osadzeniu obiektu w czasie i formacji stylowej.

 

Dekoracja głównej klatki schodowej kamienicy przy ul. Wileńskiej 19, fot. Dorota Jagiełło

 

W działania w ramach projektu „Describere. Hereditas!” włączono wolontariuszy, którzy po stosownym przygotowaniu (wykłady i warsztaty wprowadzające w tematykę) dokumentowali pod nadzorem i przy koordynacji historyków sztuki, konserwatorów oraz varsavianistów detal architektoniczny praskich kamienic z lat ok. 1850-1939. W pierwszej kolejności inwentaryzowano detal obiektów przewidzianych do rewitalizacji. Dokumentacja i upowszechnienie wiedzy o praskim detalu stanowić będą – w myśl art. 4 p. 2 i p. 3 ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami – formę zapobiegania zagrożeniom zabytków, przyczynią się do udaremniania ewentualnych zniszczeń czy nieodpowiedniego traktowania zabytkowej tkanki podczas działań rewitalizacyjnych. Zgromadzony przez wolontariuszy w trakcie projektu materiał udostępniony został w formie internetowej bazy danych: fundacja-arte.pl/detal. Jest to narzędzie upowszechniające informacje o detalu praskich kamienic, przydatne także jako materiał porównawczy w badaniach konserwatorskich i rekonstrukcji detalu podczas rewitalizacji kamienic. Bazę można przeszukiwać według klucza udokumentowanych miejsc (projekt objął kilkadziesiąt kamienic) bądź kategorii detalu architektonicznego (np. balkony, bramy, schody, sztukaterie).

Fundacja HereditasFUNDACJA HEREDITAS
ul. Marszałkowska 58 lok. 24
00-545 Warszawa
tel. 022 891 01 62 / fax 022 891 01 62
www.fundacja-hereditas.pl

Minister Kultury i Dziedzictwa

Portal zabytek.co powstał w ramach projektu "Studeo et Conservo VI (2013)",
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 zamknij