Szukaj:

Baza architektonicznego detalu Warszawy

Zakończył się projekt „Describere. Hereditas! Dokumentacja detalu architektonicznego Warszawy” realizowany w 2016 r. przez Fundację Arte w partnerstwie z Fundacją Hereditas, Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Praga-Północ, Muzeum Warszawskiej Pragi i Polską Izbą Artystów Konserwatorów Dzieł Sztuki, dofinansowany ze środków m.st. Warszawy. Jego celem było utrwalenie i zgromadzenie w ogólnodostępnej bazie danych ikonografii architektury warszawskiej Pragi – nieraz bardzo pięknej, ale i zagrożonej zniszczeniem.

STRONA INTERNETOWA PROJEKTU

Detal architektoniczny jest najbardziej nietrwałym i ulotnym elementem substancji obiektu, często traconym lub niefortunnie przekształcanym w trakcie nieodpowiednio prowadzonych działań remontowych, konserwatorskich czy rewitalizacyjnych. Dekoracje plastyczne elewacji i wnętrz, balkony, detal schodów, bramy, balustrady, sztukaterie, stolarka otworowa, tynki, przeszklenia, polichromie, posadzki etc. – wszystko to składa się na wystrój architektoniczny, który może pełnić funkcję narracyjną, wydobywać strukturę budynku, podkreślając poszczególne jego części: wejście, otwory okienne, poszczególne kondygnacje, pomieszczenia, a także pomagać w osadzeniu obiektu w czasie i formacji stylowej.

 

Dekoracja głównej klatki schodowej kamienicy przy ul. Wileńskiej 19, fot. Dorota Jagiełło

 

W działania w ramach projektu „Describere. Hereditas!” włączono wolontariuszy, którzy po stosownym przygotowaniu (wykłady i warsztaty wprowadzające w tematykę) dokumentowali pod nadzorem i przy koordynacji historyków sztuki, konserwatorów oraz varsavianistów detal architektoniczny praskich kamienic z lat ok. 1850-1939. W pierwszej kolejności inwentaryzowano detal obiektów przewidzianych do rewitalizacji. Dokumentacja i upowszechnienie wiedzy o praskim detalu stanowić będą – w myśl art. 4 p. 2 i p. 3 ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami – formę zapobiegania zagrożeniom zabytków, przyczynią się do udaremniania ewentualnych zniszczeń czy nieodpowiedniego traktowania zabytkowej tkanki podczas działań rewitalizacyjnych. Zgromadzony przez wolontariuszy w trakcie projektu materiał udostępniony został w formie internetowej bazy danych: fundacja-arte.pl/detal. Jest to narzędzie upowszechniające informacje o detalu praskich kamienic, przydatne także jako materiał porównawczy w badaniach konserwatorskich i rekonstrukcji detalu podczas rewitalizacji kamienic. Bazę można przeszukiwać według klucza udokumentowanych miejsc (projekt objął kilkadziesiąt kamienic) bądź kategorii detalu architektonicznego (np. balkony, bramy, schody, sztukaterie).

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI

Spotkania z Zabytkami 3-4/2018
Spotkania z Zabytkami 3-4/2018
Fundacja Hereditas

CROWDFUNDING NA RZECZ ZABYTKÓW

Fundacja Hereditas uruchamia społecznościowe finansowanie projektów ochrony i konserwacji zabytków. Wszystkich miłośników historycznych obiektów zapraszamy do przyłączenia się! Liczy się każda kwota, dla wszystkich darczyńców przewidujemy niepowtarzalne nagrody!

KALENDARIUM

więcej

ZAPYTAJ EKSPERTA

W tym miejscu mogą Państwo zadać pytanie dotyczące zabytków, opieki nad nimi i ich konserwacji. Nasi eksperci będą starali się znaleźć odpowiedź / najlepsze rozwiązanie nurtującego Państwa problemu. Odpowiedź zostanie zamieszczona na portalu. Zapraszamy!

DODAJ PYTANIE

Fundacja HereditasFUNDACJA HEREDITAS
ul. Marszałkowska 58 lok. 24
00-545 Warszawa
tel. 022 891 01 62 / fax 022 891 01 62
www.fundacja-hereditas.pl

Minister Kultury i Dziedzictwa

Portal zabytek.co powstał w ramach projektu "Studeo et Conservo VI (2013)",
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 zamknij