Szukaj:

Traktat o sztuce złotniczej Benvenuta Celliniego

Traktat o sztuce złotniczej Benvenuta Celliniego

Autor: Jacek A. Rochacki
Wydawca: Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, Beta Design Sp. z o.o.
Adiustacja stylistyczna: Lidia Bruszewska
Korekta: Urszula Okrzeja
Opracowanie graficzne i skład: Piotr Chyliński
Miejsce wydania: Kazimierz Dolny
Rok wydania: 2013
Objętość: 220 stron
Liczba ilustracji: 40
Oprawa: twarda
Wymiary: 24 x 17 cm
ISBN: 978-83-60736-34-0
cena: 45 zł

 

 

Symbol i ikona sztuki złotniczej, autor słynnej solniczki wykonanej dla króla Franciszka I, płaskorzeźby „Nimfa z Fontainebleau” i rzeźby „Perseusz z głową Meduzy”. Tak zapamiętany został Benvenuto Cellini, renesansowy rzeźbiarz, złotnik i medalier. Znana jest autobiografia złotnika w pięknym tłumaczeniu Leopolda Staffa: Benvenuta Celliniego żywot własny, spisany przez niego samego, wydana w 1953 r. W ubiegłym roku ukazało się natomiast pierwsze polskie tłumaczenie Traktatu o sztuce złotniczej Benvenuta Celliniego, dokonane przez Jacka A. Rochackiego. Jacek A. Rochacki, artysta plastyk, rzeźbiarz i złotnik, autor wielu publikacji z zakresu teorii, historii i praktyki sztuki złotniczej, Cellinim interesował się od dawna. Praca nad tłumaczeniem Traktatu o sztuce złotniczej zajęła mu z przerwami czterdzieści lat. Jak pisze we wprowadzeniu do publikacji, lata te spędził nie tylko za biurkiem, bo kilka opisanych przez Celliniego czynności (np. repus metodą Caradossy) wykonał osobiście, aby poznać tajniki pracy mistrza.

Drobiazgowe tłumaczenie dzieła artysty, opatrzone licznymi komentarzami i przypisami, wykonane zostało rzetelnie. Czytając je doceniamy ogromne walory poznawcze, jakimi charakteryzuje się Traktat… Nie jest to tylko lektura dla historyków sztuki złotniczej, kolekcjonerów, antykwariuszy czy konserwatorów rękodzieła metalowego. Barwne sceny, dialogi i monologi, dygresje i opisy postaci są nie lada gratką dla badaczy obyczajów, zainteresować też mogą czytelników nieprzygotowanych merytorycznie, którzy nie zniechęcą się archaicznym, zachowanym przez tłumacza stylem.

Dodatkowym atutem publikacji jest odautorskie wprowadzenie zawierające cenne informacje dotyczące procesu powstawania przedmiotu złotniczego w czasach Celliniego, stosowanych wówczas materiałów, technik i technologii, wyglądu izby warsztatowej, narzędzi oraz sposobów ich używania. Obszerne omówienie podstawowych prac wykonywanych w szesnastowiecznym warsztacie złotniczym daje czytelnikowi wyobrażenie o renesansowym rzemiośle. Jacek A. Rochacki porównuje też szesnastowieczny warsztat złotniczy z warsztatem współczesnym, widząc w nich liczne podobieństwa. Na uwagę zasługuje również opracowany przez autora wykaz terminów, zawierający objaśnienie występujących w dziele Celliniego specjalistycznych nazw przedmiotów, materiałów, czynności i ich wykonawców. Ten bardzo ciekawy i potrzebny słownik może też stanowić pomoc w organizowaniu warsztatu pracy współczesnego rzemieślnika. Dzieło znamienitego mistrza doczekało się znakomitego opracowania. Tłumaczenie Traktatu… z pewnością zajmie godne miejsce w literaturze przedmiotu. Publikację ilustrują ryciny z epoki ukazujące wnętrze ówczesnego warsztatu złotniczego, dawne narzędzia i złotników przy pracy, oraz fotografie zachowanych prac Celliniego lub jemu przypisywanych.

Tłumaczenie Traktatu o sztuce złotniczej Benvenuta Celliniego ukazało się dzięki zaangażowaniu adwokata Marka Małeckiego z warszawskiej Palestry oraz wydawców: studia Beta Design Sp. z o.o. z Warszawy oraz Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. Zainteresowani książką czytelnicy mogą zgłaszać się do tych placówek; jest to publikacja dostępna wyłącznie w placówkach muzealnych, a także w Salonie Książki Muzealnej.

omówienie książki za: „Spotkania z Zabytkami” 1-2, 2014

Fundacja HereditasFUNDACJA HEREDITAS
ul. Marszałkowska 58 lok. 24
00-545 Warszawa
tel. 022 891 01 62 / fax 022 891 01 62
www.fundacja-hereditas.pl

Minister Kultury i Dziedzictwa

Portal zabytek.co powstał w ramach projektu "Studeo et Conservo VI (2013)",
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 zamknij