Szukaj:

Instytucje polonijne zabezpieczą swoje zbiory

750 tys. złotych przeznaczyło MKiDN w 2016 r. na konserwację, ewidencjonowanie i digitalizację zbiorów 17 instytucji polonijnych w Europie i Ameryce gromadzących dokumentację historyczną. Instytucje te od dziesiątków lat, a nawet stuleci, sprawują opiekę nad dokumentami, książkami i dziełami sztuki, którym w Polsce groziło zniszczenie na skutek zaborów, wojen czy działań systemu komunistycznego. Dotacja pokryje koszty związane z pracami 30 specjalistów z dziedziny archiwistyki i konserwacji akt. Program prowadzony jest przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

Prace obejmą m.in. zbiory Instytutu Polskiego i Muzeum im. Gen. Sikorskiego, Studium Polski Podziemnej, Instytutu Józefa Piłsudskiego oraz Biblioteki Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego z siedzibami Londynie. Specjaliści zajmą się także zbiorami Biblioteki Polskiej w Paryżu oraz polskich misji katolickich we Francji, Szwajcarii, Anglii i Walii. Prace prowadzone będą również w Polskim Instytucie Naukowym i Instytucie Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku, Muzeum Polskim w Chicago, siedzibie Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce oraz w Bibliotece Polskiej im. Ignacego Domeyki w Argentynie.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Fundacja HereditasFUNDACJA HEREDITAS
ul. Marszałkowska 58 lok. 24
00-545 Warszawa
tel. 022 891 01 62 / fax 022 891 01 62
www.fundacja-hereditas.pl

Minister Kultury i Dziedzictwa

Portal zabytek.co powstał w ramach projektu "Studeo et Conservo VI (2013)",
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 zamknij