Szukaj:

„Kody pamięci. Ikonografia Śląska...”

Od grudnia 2015 do stycznia 2016 r. czynna była w Muzeum Narodowym we Wrocławiu wystawa „Kody pamięci. Ikonografia Śląska w grafice i rysunku od XVIII do początku XX w.”, pierwsza tak duża prezentacja pochodzących ze zbiorów wrocławskiego Muzeum Narodowego rysunków i grafik przedstawiających widoki Śląska. Na ekspozycji można było obejrzeć prace najwybitniejszych artystów tego czasu, w tym miedzioryty Friedricha Bernharda Wernera, rysunki Carla Friedricha Schinkla, akwarele Bernharda Karla Juliusa Mannfelda czy też litografie artystów związanych ze środowiskiem kowarskim (m.in. Ernsta Wilhelma Knippla, Carla Theodora Mattisa, Carla Juliusa Riedena), oraz dzieła twórców czynnych na przełomie XIX i XX w. Wśród prac wyróżniały się weduty Legnicy, Raciborza, Głogówka, Paczkowa, Grodkowa, panoramy pasm górskich, przede wszystkim Karkonoszy, pałace Kotliny Jeleniogórskiej, prace ukazujące przemysłową architekturę Górnego Śląska, wykonywane na zamówienie tamtejszych magnatów. Eksponowane dzieła nie tylko uświadamiały upływ czasu i zachodzące w krajobrazie Śląska zmiany, ale też uzmysławiały trwałość i niezmienność natury, której elementem stały się pałace, zamki czy pensjonaty zdrojowe, tworzące „kody pamięci” dla przyszłych pokoleń.

Pomocą w zwiedzaniu wystawy służył katalog autorstwa Ewy Halawy. Jak czytamy we wstępie do publikacji: „Kolekcja zawiera prace powstałe między XVI a początkiem XX w., wystawa obejmuje jednak okres nieco krótszy – od 2. ćwierci XVIII do początku XX w. Taka koncepcja podyktowana została nieliczną reprezentacją wcześniejszych dzieł w zbiorach wrocławskiego Muzeum Narodowego, niedającą pełnego wyobrażenia o śląskiej grafice XVI i XVII w.” Pierwsza część katalogu zawiera szczegółowy opis śląskiej ikonografiki, jej zmian na przestrzeni wieków, i przedstawienie jej twórców. Trzon publikacji stanowi natomiast rejestr 400 eksponowanych na wystawie prac wraz z ich reprodukcjami. Zamieszczone tu dzieła zostały uporządkowane w układzie alfabetycznym według nazwisk artystów i nazw miejscowości przez nich reprezentowanych. Prace twórców nieokreślonych opublikowane są na końcu katalogu. Noty katalogowe zawierają podstawowe informacje: nazwisko twórcy, technika, wymiary, sygnatury, napisy, numer inwentarza, proweniencja oraz krótki opis uwiecznionego przedstawienia. Na końcu publikacji znajduje się wykaz źródeł, literatura pomocnicza i cytowana, indeks osób i nazw geograficznych. Katalog można kupić (cena: 90 zł) w Muzeum Narodowym we Wrocławiu.

Fundacja HereditasFUNDACJA HEREDITAS
ul. Marszałkowska 58 lok. 24
00-545 Warszawa
tel. 022 891 01 62 / fax 022 891 01 62
www.fundacja-hereditas.pl

Minister Kultury i Dziedzictwa

Portal zabytek.co powstał w ramach projektu "Studeo et Conservo VI (2013)",
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 zamknij