Szukaj:

Sztuka na kółkach 2016

W maju odbyły się pierwsze warsztaty w ramach VIII edycji projektu „Sztuka na kółkach”. W tym roku przedsięwzięcie będzie składać się z dwóch modułów: pierwszy zostanie zrealizowany w zabytkach w 24 małych miejscowościach na terenie województw małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, śląskiego, dolnośląskiego i będzie przeznaczony głównie dla dzieci i młodzieży; w  ramach drugiego jesienią odbędą się spotkania warsztatowe dla nauczycieli i animatorów kultury w Częstochowie oraz Tarnobrzegu, będące kontynuacją wcześniejszych tego typu spotkań realizowanych we współpracy z Małopolskim oraz Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

 

 

Tegoroczny program „Sztuki na kółkach”  uwzględnia takie wydarzenia jak jubileusz chrztu Polski (wśród wytypowanych do zajęć zabytków znalazło się kilka kościołów romańskich) oraz lipcowe Światowe Dni Młodzieży w Krakowie (wiele małych parafii będzie gościło pielgrzymów); nawiązuje również do kampanii Narodowego Instytutu Dziedzictwa (partnera projektu) – „Chroniąc zabytki – wybierasz przyszłość”. VIII edycji projektu towarzyszy konkurs na Szkolne Dni Dziedzictwa Kulturowego, którego celem jest upowszechnienie tematyki związanej z dziedzictwem kulturowym w środowisku szkolnym. Regulamin jest dostępny na stronie www.sztukanakolkach.pl, informację zamieszczamy też poniżej.

 

Sztuka na kółkach jest realizowana przez krakowski oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki oraz Fundację Plenerownia od 2009 roku. Projekt został do tej pory zrealizowany w ponad 150 miejscowościach. Skorzystało z niego około 12 000 uczestników.  W 2011 roku „Sztuka na kółkach” znalazła się wśród projektów najwyżej ocenionych w kategorii edukacji kulturalnej przez Narodowe Centrum Kultury. W 2015 roku otrzymała wyróżnienie w I Konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków na działania edukacyjne w zabytkach w kategorii „prelekcje, wykłady, warsztaty.

 

***

KONKURS SZKOLNE DNI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO – regulamin

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z całej Polski wraz z nauczycielami / opiekunami.

O CO CHODZI?

Zachęcamy do organizacji Szkolnych Dni Dziedzictwa Kulturowego na kształt Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. Celem konkursu jest popularyzacja dziedzictwa kulturowego Polski i świata w środowisku szkolnym. W ramach Szkolnych Dni Dziedzictwa Kulturowego mogą zostać zorganizowane np. wystawy na temat zabytków lub tradycji małej ojczyzny, przedstawienia i akademie dotyczące lokalnej historii, turnieje wiedzy o dziedzictwie kulturowym, akcje porządkowania otoczenia wokół starych nagrobków na cmentarzu, warsztaty edukacyjne prowadzone przez młodzież dla młodszych kolegów, plenery malarskie, których tematem są zabytki, spotkania z ludźmi zajmującymi się profesjonalnie dziedzictwem kulturowym. Można także zorganizować rajd rowerowy po lokalnych zabytkach, uczniowie mogą opracować ścieżkę zwiedzania miejscowych atrakcji i wcielić się w przewodników, a na zwiedzanie zaprosić mieszkańców miejscowości; można zorganizować bal, którego uczestnicy przebiorą się w historyczne stroje, będą się uczyli dawnych tańców i bawili w gry sprzed wieków. Pomysłów może być bez liku. Ważne, by ich mianownikiem było dziedzictwo kulturowe, by przygotowali je uczniowie pod okiem nauczyciela/i i by swoje działania skierowali do kolegów, rodziców, znajomych, sąsiadów itp.

CO I GDZIE WYSŁAĆ?

Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać:

  1. plakat Szkolnych Dni Dziedzictwa Kulturowego,
  2. prezentację multimedialną (min. 5, max. 20 slajdów, którą organizator konkursu umieści na stronie internetowej Facebook/Sztuka na kółkach) dokumentującą obchody Szkolnych Dni Dziedzictwa Kulturowego,
  3. opis przedsięwzięcia (wszystkie rodzaje działań i sposób ich przeprowadzenia, max. 5 stron A4),
  4. nazwisko/a opiekuna/ów oraz listę uczniów, którzy zajmowali się przygotowaniem wydarzenia,
  5. statystki (przybliżoną liczbę odbiorców: uczniowie, dorośli),
  6. nazwę i adres szkoły.

Informacje należy przesłać do organizatora na adres plenerownia@gmail.com, opatrzone w temacie wiadomości SZKOLNE DNI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO.

TERMINY

Szkolne Dni Dziedzictwa Kulturowego mogą trwać od 1 do 5 dni i zostać zorganizowane w terminie od 18 IV 2016 do 10 X 2016. Dokumentację konkursową wraz z pozostałymi informacjami należy przesłać do 16 X 2016.

Prace będą umieszczane w internecie, gdzie będzie można na nie głosować od 18 X 2016 do 24 X 2016. Dbając o rzetelność głosowania, zdecydowaliśmy się na umieszczenie prac na facebookowej stronie projektu Sztuka na kółkach.

Ogłoszenie wyników 27 X 2016.

NAGRODY

W konkursie zostaną wybrane 2 nagrody główne dla:
1. przedsięwzięcia najwyżej ocenionego przez internautów – liczy się największa ilość polubień umieszczonych pod prezentacją na stronie internetowej Facebook/Sztuka na kółkach,
2. przedsięwzięcia najwyżej ocenionego przez Jury konkursu, którego członkami są osoby profesjonalnie zajmujące się dziedzictwem kulturowym.

Jury przewiduje atrakcyjne nagrody rzeczowe dla uczniów przygotowujących przedsięwzięcie. Pomyśleliśmy również o nauczycielach/opiekunach, pod okiem których uczniowie będą pracowali. Zapraszamy ich na weekendowy pobyt na Zamku Dunajec w Niedzicy wraz z osobą towarzyszącą.

ORGANIZATOR

Konkurs jest organizowany przez krakowski oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki oraz Fundację Plenerownia w ramach VIII edycji projektu Sztuka na kółkach, którego realizacja w 2016 roku jest dofinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zapraszamy na stronę www.sztukanakolkach.pl.

Regulamin może ulec zmianie jedynie w celu usprawnienia działania konkursu.
Wszelkie pytania i niejasności prosimy zgłaszać do organizatorów na adres: plenerownia@gmail.com.

 

Fundacja HereditasFUNDACJA HEREDITAS
ul. Marszałkowska 58 lok. 24
00-545 Warszawa
tel. 022 891 01 62 / fax 022 891 01 62
www.fundacja-hereditas.pl

Minister Kultury i Dziedzictwa

Portal zabytek.co powstał w ramach projektu "Studeo et Conservo VI (2013)",
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 zamknij