Szukaj:

Katalog arcybiskupów gnieźnieńskich Długosza

Biblioteka Narodowa zaprasza w sobotę 27 lutego w godz. 12.00-18.00 do Pałacu Rzeczypospolitej na kolejny pokaz w ramach cyklu PIERWSZE/NAJSTARSZE oraz zwiedzanie pałacowych wnętrz z przewodnikiem. Tym razem zaprezentowany zostanie „Katalog arcybiskupów gnieźnieńskich” Jana Długosza – bogato iluminowany kodeks z XVI w.

Powstanie „Katalogu arcybiskupów gnieźnieńskich” wiąże się z działalnością trzech postaci: kronikarzem Janem Długoszem, zleceniodawcą Piotrem Tomickim, biskupem krakowskim, dyplomatą i politykiem, słynnym mecenasem sztuki, a także wybitnym szesnastowiecznym iluminatorem Stanisławem Samostrzelnikiem, zakonnikiem w podkrakowskim opactwie Cystersów w Mogile.

„Katalog...” – jeden z najokazalszych z zachowanych rękopisów iluminowanych przez Stanisława Samostrzelnika – przedstawia sylwetki arcybiskupów gnieźnieńskich oraz biskupów krakowskich. Spisane po łacinie informacje na temat rodów, działalności oraz kościelnych fundacji dostojników podkreślają ciągłość sukcesji i rangę dwóch najwyższych urzędów w polskiej hierarchii kościelnej. Wymowę tekstu Długosza wzmacnia niezwykła oprawa ikonograficzna, którą tworzą uroczyste wizerunki biskupów w szatach pontyfikalnych, ich świętych patronów, ale także m.in. krajobrazy, ornamentalne bordiury i floratury.

 Program dnia można znaleźć na stronie Biblioteki Narodowej.

PIERWSZE/NAJSTARSZE to cykl prezentacji z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski. Co miesiąc Biblioteka Narodowa prezentuje w Pałacu Rzeczypospolitej pierwsze teksty i najstarsze zabytki kultury i historii, dokumentujące początki państwa polskiego.

Fundacja HereditasFUNDACJA HEREDITAS
ul. Marszałkowska 58 lok. 24
00-545 Warszawa
tel. 022 891 01 62 / fax 022 891 01 62
www.fundacja-hereditas.pl

Minister Kultury i Dziedzictwa

Portal zabytek.co powstał w ramach projektu "Studeo et Conservo VI (2013)",
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 zamknij