Szukaj:

Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

Epitafium Bogusława Radziwiłła w Kaliningradzie, Kolegiata św. Wawrzyńca w Żółkwi czy malowidła ścienne Stefana Norblina w Pałacu Umaid Bhawan w Indiach. Fotografie m.in. tych dzieł, poddanych konserwacji dzięki środkom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, można zobaczyć na otwartej 19 lutego 2016 r. wystawie „Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą. Ochrona i konserwacja” w Jarosławskim Opactwie. Wystawa prezentuje efekty prac konserwatorskich dofinansowanych lub sfinansowanych w całości ze środków MKiDN. To okazja, by zobaczyć obiekty polskiego dziedzictwa kulturowego, zachowane nie tylko na obszarach historycznych  Ziem Wschodnich Rzeczypospolitej, ale także w krajach, które stały się miejscem osiedlenia Polaków z czasów Wielkich Emigracji: dziewiętnastowiecznej oraz wojennej i pojałtańskiej. Więcej informacji na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

 Kolegiata p.w. św. Wawrzyńca w Żółkwi (obecnie kościół parafialny). Prace konserwatorskie sklepień

Fundacja HereditasFUNDACJA HEREDITAS
ul. Marszałkowska 58 lok. 24
00-545 Warszawa
tel. 022 891 01 62 / fax 022 891 01 62
www.fundacja-hereditas.pl

Minister Kultury i Dziedzictwa

Portal zabytek.co powstał w ramach projektu "Studeo et Conservo VI (2013)",
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 zamknij