Szukaj:

Madonna szczęśliwie scalona

Na zachodniej elewacji kościoła Marii Magdaleny we Wrocławiu zostanie umieszczona, prawdopodobnie po świętach wielkanocnych, kopia XV-wiecznej rzeźby Madonny z Dzieciątkiem autorstwa wrocławskiego mistrza Jacoba Beinharta pochodzącego z Geisslingen. Przez 70 lat figura uważana była za częściowo zniszczoną podczas wojny. 17 maja 1945 r. zmiotła ją eksplozja, która poważnie uszkodziła świątynię. Tymczasem okazało się, że Madonna przetrwała – w dwóch częściach i dwóch lokalizacjach. Jej korpus do 1995 r. znajdował się w depozycie w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, potem wrócił do kościoła Marii Magdaleny. Natomiast głowa trafiła w bliżej nieznanych okolicznościach do kolekcji poznańskiego historyka sztuki prof. Eugeniusza Iwanoyki, a po jego śmierci została przekazana w 1989 r. do poznańskiego Muzeum Archidiecezjalnego, gdzie funkcjonowała jako głowa nieznanej świętej. Uznano ją za rzeźbę francuską, jednak prof. Romuald Kaczmarek, historyk sztuki z Uniwersytetu Wrocławskiego, zidentyfikował ją poprawnie jako śląską Madonnę. Oryginał szczęśliwie scalonej rzeźby trafi na ekspozycję Muzeum Narodowego we Wrocławiu, którego dyrektor, prof. Piotr Oszczanowski, czuwał nad operacją połączenia obu części. Prace wykonano w  pracowni konserwatorskiej Piotra Wanata.

Udało się scalić rzeźbę, jednak na fasadę kościoła nie można jej przywrócić – jest zbyt zniszczona. Dlatego też oryginał pozostanie w muzeum, a na elewację fary trafi kopia autorstwa Tomasza Rodzińskiego. Odtworzył on także – niezachowaną w oryginalnej figurze – postać Dzieciątka, na podstawie innych prac Beinharta. Ustawienie kopii na historycznym miejscu będzie ukoronowaniem prowadzonego remontu – prace przy elewacji wież trwają od kilku lat, odnawiane są epitafia, coraz bliżej do rekonstrukcji hełmów.

 

Fot. Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Fundacja HereditasFUNDACJA HEREDITAS
ul. Marszałkowska 58 lok. 24
00-545 Warszawa
tel. 022 891 01 62 / fax 022 891 01 62
www.fundacja-hereditas.pl

Minister Kultury i Dziedzictwa

Portal zabytek.co powstał w ramach projektu "Studeo et Conservo VI (2013)",
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 zamknij