Szukaj:

Zbiory Muzeum UW w internecie

Lata 2016-2018 to czas jubileuszu Uniwersytetu Warszawskiego, który obchodzi właśnie 200-lecie swojego istnienia. Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego na początku 2016 r. otworzy nową ekspozycję stałą „Orzeł i pięć gwiazd Uniwersytetu” przybliżającą początki największej polskiej uczelni, jej kolekcje artystyczne i dokonania naukowe. Uzupełnienie wystawy w siedzibie muzeum będą stanowić zbiory nieeksponowane, ale za to zdigitalizowane i udostępnione  w bieżącym roku w internecie w ramach projektu „Digitalizacja kolekcji Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego – kontynuacja” (pierwszy etap prac digilizacyjnych miał miejsce w 2013 r.)

Fotografia studentów farmacji – rocznik 1927/1928

Muzeum UW uzyskało na ten cel dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy wsparciu Fundacji Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego „Varia”. Efektem projektu  są nowe zdjęcia cyfrowe ponad 2,5 tys. obiektów, udostępnione na stronie www.zbiory.uw.edu.pl. Digitalizacji poddano m.in. stare zdjęcia i albumy ze zdjęciami, dokumenty (np. indeksy, legitymacje, dyplomy, listy gratulacyjne), medale pamiątkowe uczelni polskich i zagranicznych, stemple, sztandary, broń białą czy dawną aparaturę naukową, a także kilka rzeźb i obrazów.

Medal wybity z okazji obchodu pogrzebowego na cześć Aleksandra I, 1826 r.

Barograf bębnowy wyprodukowany przez braci Richard, ok. 1910-1920 r.

 

 

Fundacja HereditasFUNDACJA HEREDITAS
ul. Marszałkowska 58 lok. 24
00-545 Warszawa
tel. 022 891 01 62 / fax 022 891 01 62
www.fundacja-hereditas.pl

Minister Kultury i Dziedzictwa

Portal zabytek.co powstał w ramach projektu "Studeo et Conservo VI (2013)",
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 zamknij