Szukaj:

Ceramika ćmielowska w zbiorach MNKi

Jeśli na wiosnę br. powodem pielgrzymowania do Nieborowa była urządzona tam na nowo w budynku dawnej Manufaktury nieopodal pałacu Radziwiłłów stała ekspozycja nieborowskiej majoliki, a pielgrzymowali do niej nie tylko znawcy i miłośnicy zabytkowej ceramiki, to latem i jesienią magnesem przyciągającym wielu zwiedzających o podobnych zainteresowaniach do szacownych wnętrz dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach była wystawa „Od manufaktury do przemysłu. Ceramika ćmielowska w zbiorach Muzeum Narodowego w Kielcach” (16 lipca 2015 r. – 10 stycznia 2016 r.). Towarzyszy jej katalog autorstwa dr Magdaleny Śniegulskiej-Gomuły, kuratora wystawy.

A trzeba przyznać, że jest to lektura niezwykle pasjonująca. Obszerna, licząca 448 stron, bogato ilustrowana publikacja ma charakter wszechstronnego, monograficznego opracowania na temat historii i wyrobów wytwórni w Ćmielowie – jednego z najważniejszych w Polsce, a już z całą pewnością najważniejszego ośrodka produkcji ceramiki szlachetnej w regionie sandomiersko-kieleckim, w XIX w. nazywanym Zagłębiem Staropolskim. Zawiera ona także kompletny katalog ceramiki ćmielowskiej ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach, ceramiki prezentującej wszystkie rodzaje wyrobów tej manufaktury, a później fabryki: wyroby z fajansu, porcelany twardej, masy kaflowej, kamionki i porcelany przemysłowej.

Tematy poruszonych w książce zagadnień najlepiej określają tytuły poszczególnych rozdziałów. Są wśród nich Historia wytwórni w Ćmielowie i Organizacja wytwórni w Ćmielowie, ale także takie rozdziały, jak Analiza formalna i stylistyczna ceramiki ćmielowskiej oraz Sygnatury i datowanie ceramiki ćmielowskiej, ważne m.in. dla specjalistów zajmujących się tą dziedziną nauki, ale i dla miłośników dawnej ceramiki i kolekcjonerów rzemiosła artystycznego. Jest wreszcie opracowanie zatytułowane Kolekcja ceramiki ćmielowskiej Muzeum Narodowego w Kielcach, stanowiące pierwsze tak szerokie omówienie tego niezwykle interesującego, bogatego zbioru.

Publikację, zaopatrzoną w krótkie streszczenie w języku angielskim, kalendarium, bibliografię, indeks osób oraz wykaz użytych w niej skrótów można kupić – w cenie 60 zł – na miejscu, w muzealnym sklepiku lub za pośrednictwem strony internetowej kieleckiego muzeum: http://mnki.pl.

 

 

Tekst dzięki uprzejmości „Spotkań z Zabytkami”

Fundacja HereditasFUNDACJA HEREDITAS
ul. Marszałkowska 58 lok. 24
00-545 Warszawa
tel. 022 891 01 62 / fax 022 891 01 62
www.fundacja-hereditas.pl

Minister Kultury i Dziedzictwa

Portal zabytek.co powstał w ramach projektu "Studeo et Conservo VI (2013)",
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 zamknij