Szukaj:

Saska Kępa w rejestrze zabytków

Wojewódzki konserwator zabytków Rafał Nadolny wpisał do rejestru zespół budowlany Saskiej Kępy z lat 1925-39. Zareagował w ten sposób na apele społeczników z Towarzystwa Opieki nad Zabytkami i Stowarzyszenia ŁADna Kępa. Willowa enklawa, w której powstały budynki autorstwa m.in. Bohdana Pniewskiego, Czesława Przybylskiego, Bohdana Lacherta i Józefa Szanajcy, Heleny i Szymona Syrkusiów, Lucjana Korngolda i Marka Leykama, straciła przez lata na uroku. Niektóre z domów szpecą dobudówki i styropianowe ocieplenia czy niezgodne z pierwotnymi projektami zmiany w rozmieszczeniu drzwi i okien.

Historyczna część Saskiej Kępy już od 1979 r. figuruje w rejestrze zabytków jako „strefa ochrony konserwatorskiej”, jednak nie jest to wystarczające zabezpieczenie. Ten wpis nie pozwalał np. na ochronę form elewacji, ich koloru i struktury tynków, stolarki okiennej ani drzwiowej, czyli wszystkiego, co stanowi o jakości architektury modernistycznej. Nie ułatwiał też ścigania samowoli budowlanych.
 

Willa Władysława Różyckiego, fot. Piotr Waglowski

 

Choć społecznicy do pewnego stopnia cieszą się z wpisu,  chcieliby, aby ochrona objęła więcej budynków – wnioskowali o objęcie nią także obiektów sprzed 1925 r. oraz najcenniejszych budynków i zespołów spośród  ponad 400 obiektów o walorach zabytkowych. Stowarzyszenie ŁADna Kępa zamierza się odwoływać od decyzji konserwatora.

Fundacja HereditasFUNDACJA HEREDITAS
ul. Marszałkowska 58 lok. 24
00-545 Warszawa
tel. 022 891 01 62 / fax 022 891 01 62
www.fundacja-hereditas.pl

Minister Kultury i Dziedzictwa

Portal zabytek.co powstał w ramach projektu "Studeo et Conservo VI (2013)",
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 zamknij