Szukaj:

Feliks „Manggha” Jasieński i jego kolekcja

Autor: Agnieszka Kluczewska-Wójcik
Wydawca: Muzeum Narodowe w Krakowie
Rok wydania: 2014
Objętość: 230 stron
Format: A4
Oprawa: twarda
Wydanie dwujęzyczne
Aneks
ISBN: 978-83-7581-121-6
Cena: 95 zł

 

 

W ubiegłym roku nakładem Muzeum Narodowego w Krakowie ukazał się obszerny i bogato ilustrowany album autorstwa dr Agnieszki Kluczewskiej-Wójcik Feliks „Manggha” Jasieński i jego kolekcja w Muzeum Narodowym w Krakowie. Publikacja należy do serii wydawniczej Z historii Muzeum Narodowego w Krakowie. Ofiarodawcy. Jednocześnie jest to pierwszy z zaplanowanych dziewięciu tomów serii Korpus daru Feliksa Jasieńskiego. W kolejnych albumach zostaną omówione polskie malarstwo, rysunek i rzeźba, grafika polska i obca, sztuka Dalekiego Wschodu, biblioteka i stare druki, archiwum Feliksa Jasieńskiego oraz varia. Okazją do przypomnienia postaci kolekcjonera i przybliżenia różnorodnych i licznych zbiorów, które powierzył krakowskiemu muzeum, jest przypadająca w 2020 r. setna rocznica przekazania daru przez Jasieńskiego. W ciągu najbliższych kilku lat czytelnicy poznają kolejne odsłony jego kolekcji.

W tomie pierwszym zostaje przypomniany życiorys darczyńcy oraz szczegóły jego działalności kolekcjonerskiej i mecenatu. Feliks Jasieński żył w latach 1861-1829, z Krakowem związany był od 1901 r. aż do śmierci. Autorka rozpoczyna jednak od lat najwcześniejszych: dziejów rodzin Jasieńskich i Wołowskich (z tej drugiej wywodziła się matka Feliksa), czasów szkolnych, kiedy pobierał nauki w Warszawie, a dalej – studiów w Dorpacie, a następnie w Berlinie i Paryżu, lat kształcących i kształtujących młodego człowieka. Po ślubie z Teresą Łabęcką (1887 r.) Feliks osiadł w Warszawie. Już wtedy zajmował się krytyką sztuki i budowaniem kolekcji; był członkiem Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. W latach 1897-1900 dużo podróżował, odwiedził m.in. Konstantynopol, Jerozolimę, Kair, Wenecję, Mediolan, Paryż, Korsykę i Londyn. Ale to w Krakowie znalazł przystań na ponad ćwierćwiecze. Był przyjacielem i mecenasem wielu artystów, zorganizował tu ponad 40 ekspozycji ze swoich zbiorów. Dysponował pracami m.in. Podkowińskiego, Pankiewicza, Ruszczyca, Weissa, Wyczółkowskiego, Malczewskiego, Stanisławskiego i Laszczki. Upodobał sobie także grafikę, zarówno autorów polskich, jak i zagranicznych; z równym zapałem kolekcjonował sztukę japońską – stąd przydomek „Manggha”. Już w pierwszych rozmowach na temat przekazania swoich zbiorów Muzeum Narodowemu w Krakowie podkreślał, że zgromadzone przez niego dzieła powinny być eksponowane jako niepodzielna całość; de facto jego prywatne mieszkanie przypominało muzeum. Można się o tym przekonać, oglądając archiwalne zdjęcia zamieszczone w albumie.

Publikacja jest dwujęzyczna, jej tekst został w całości przetłumaczony na język angielski. Znalazło się w niej ponad 150 kolorowych ilustracji – wśród nich m.in. portrety (szczególnie wiele podobizn samego Jasieńskiego), malarstwo polskie, grafika, sztuka wschodnia. W aneksie zamieszczono zdjęcia kompletnego Aktu notarjalnego darowizny Feliksa Jasieńskiego dla Muzeum Narodowego z 1920 r., spis publikacji Jasieńskiego oraz drzewo genealogiczne rodziny. Całość liczy 230 stron. Album w cenie 95 zł można kupić w Muzeum Narodowym w Krakowie i na stronie internetowej www.mnk.pl/sklep.

Fundacja HereditasFUNDACJA HEREDITAS
ul. Marszałkowska 58 lok. 24
00-545 Warszawa
tel. 022 891 01 62 / fax 022 891 01 62
www.fundacja-hereditas.pl

Minister Kultury i Dziedzictwa

Portal zabytek.co powstał w ramach projektu "Studeo et Conservo VI (2013)",
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 zamknij