Szukaj:

Detal architektoniczny 1850-1939

Dziedzictwo na nowo odkrywane. Detal architektoniczny 1850-1939 / Discovering Heritage Again. Architectural Detail 1850-1939

Praca zbiorowa pod redakcją naukową prof. dr hab. inż. arch. Jadwigi Roguskiej
Wydawca: Fundacja Hereditas
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2014
Objętość: 471 stron
Format: 24,7 x 17,9 cm
Oprawa: miękka ze skrzydłami
Streszczenie w języku angielskim
Indeks osób
ISBN: 978-83-937739-4-7
Cena: 80 zł

 

Dziedzictwo na nowo odkrywane. Detal architektoniczny 1850-1939 to zbiorowa publikacja dotycząca różnego typu detali architektonicznych, tak wewnętrznych, jak i zewnętrznych, od połowy XIX wieku do międzywojnia. Autorami zawartych w niej artykułów są specjaliści z uczelni technicznych, placówek muzealnych i innych instytucji zajmujących się problematyką zabytków, dziedzictwa i konserwacji. We Wprowadzeniu czytamy: „Książka nie wyczerpuje zagadnień detalu architektonicznego i ornamentu w architekturze historyzmu, secesji, modernizmu. Nie jest syntezą, ale stanowi krok w tym kierunku. Ukazuje różnorodność detalu i wieloaspektowość jego problematyki. Przedstawione w niej zostały rozpoznania terenowe detalu w wybranych ośrodkach, próby typologicznego uporządkowania. W kilku rozdziałach zwraca uwagę podjęcie zagadnień technologicznych, materiałowo-wykonawczych, próby naświetlenia ewolucji wytwórczości od rzemiosła artystycznego do przemysłu. Wskazane zostały wiodące wytwórnie, zagadnienia projektowania, indywidualnego bądź operowania szablonem, wydobyto rolę katalogów wzorów. Oznacza to pokonywanie kolejnych barier w badaniach nad detalem w przyjętym okresie” (prof. dr hab. inż. arch. Jadwiga Roguska). Teksty wzbogaca rozbudowany materiał ilustracyjny, szczegółowa bibliografia przedmiotu oraz podstawa źródłowa.
Książka została wydana przy udziale środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

SPIS TEKSTÓW (pobierz PDF):

- Wprowadzenie – prof. dr hab. inż. arch. Jadwiga Roguska (Politechnika Warszawska, redakcja naukowa)
- Detale i dekoracje z przełomu XIX i XX w. na przykładzie kamienic krakowskich – dr Beata Makowska (Politechnika Krakowska)
- Wykończenie architektoniczne elewacji budynków modernistycznych w Polsce – dr Robert Hirsch (Miejski Konserwator Zabytków w Gdyni)
- Zewnętrzna stolarka drzwiowa w architekturze Gdańska-Wrzeszcza na przełomie XIX i XX w. – prof. dr hab. inż. Jakub Szczepański (Politechnika Gdańska)
- Stolarka okienna z końca XIX i początku XX w. na przykładzie Gdańska-Wrzeszcza – dr Katarzyna Darecka (Muzeum Historyczne Miasta Gdańska)
- Metalowy detal zewnętrzny w architekturze mieszkaniowej Warszawy (1850-1939) – prof. dr hab. inż. arch. Jadwiga Roguska (Politechnika Warszawska)
- Metalowy detal wewnętrzny w architekturze mieszkaniowej Warszawy (1850-1939) – prof. dr hab. inż. arch. Jadwiga Roguska (Politechnika Warszawska)
- Witraże we wnętrzach mieszkalnych i użyteczności publicznej na przykładzie wybranych realizacji Krakowskiego Zakładu Witrażów z lat 1902-1939Danuta Czapczyńska-Kleszczyńska (Kraków)
- Szyby trawione w architekturze mieszkaniowej końca XIX i początku XX w. na ziemiach polskich – Małgorzata Maksymiuk (Narodowy Instytut Dziedzictwa)
- Posadzki ceramiczne i cementowe w zaborze rosyjskim na przełomie XIX i XX w. – Katarzyna Komar-Michalczyk (Fundacja Hereditas)
- Posadzki w dwudziestoleciu międzywojennym – dr Hanna Faryna-Paszkiewicz (Warszawa)
- Fin de siècle symbolizmu, czyli semantyczny urok detalu architektonicznego pierwszych budynków Politechniki Gdańskiej – dr Waldemar Affelt (UMK Toruń)

 

Z RECENZJI:

Teksty dotyczą różnych detali – różnych elementów architektonicznych, sztukaterii, posadzek, stolarki drzwiowej i okiennej, szyb. Bardzo ważną zaletą tomu jest podjęcie potrzebnej i ważnej problematyki, dotychczas traktowanej marginalnie i często pomijanej. Istotnym atutem jest duża liczba ilustracji, które stanowią ważną część merytorycznej prezentacji omawianych problemów.

dr hab. Jakub Lewicki prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

Podjęta w artykułach problematyka dziedzictwa kulturowego staje się obecnie w coraz większym stopniu ukierunkowana na praktykę rozpoznania i ochrony detalu architektonicznego. […] Wartością publikacji, a zarazem osiągnięciem Autorów tekstów, jest połączenie poglądów naukowo-badawczych z refleksjami praktyków bezpośrednio związanych z rewitalizacją dóbr kultury i ochroną prezentowanych elementów detalu architektonicznego.

dr hab. inż. arch. Joanna Olenderek prof. PŁ (Politechnika Łódzka)

W książce przedstawiono, głównie na przykładzie trzech miast: Krakowa, Warszawy i Gdańska, stan rozpoznania warunków lokalnych związanych nie tylko z typologią detalu i jego aspektami funkcjonalno-estetycznymi, ale także, co jest niewątpliwym walorem opracowania, z zagadnieniami techniczno-materiałowymi oraz działalnością warsztatów wykonawczych, rzemiosła i uprzemysłowionej wytwórczości detalu architektonicznego. […] Opracowanie to jest niezwykle potrzebną pozycją w literaturze omawiającej zagadnienia architektury XIX i XX wieku, a jednocześnie „narzędziem” przydatnym dla konserwatorów zabytków w zakresie prawidłowego rozpoznania oryginalnego wystroju architektonicznego elewacji i wnętrz oraz jego odpowiedniej konserwacji i restauracji.

dr inż. arch. Agata Wagner (Politechnika Warszawska)

Fundacja HereditasFUNDACJA HEREDITAS
ul. Marszałkowska 58 lok. 24
00-545 Warszawa
tel. 022 891 01 62 / fax 022 891 01 62
www.fundacja-hereditas.pl

Minister Kultury i Dziedzictwa

Portal zabytek.co powstał w ramach projektu "Studeo et Conservo VI (2013)",
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 zamknij