Szukaj:

Centrum Konserwacji i Magazynowania

Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Andrzej Wyrobiec, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie Zofia Gołubiew oraz wojewoda małopolski Jerzy Miller podpisali 17 lipca 2015 r. porozumienie inicjujące działania zmierzające do powstania w Krakowie pierwszego w Polsce międzymuzealnego, naukowego i „zielonego” Centrum Konserwacji i Magazynowania Zbiorów (CKM). Centrum zabezpieczy statutowe potrzeby Muzeum Narodowego w Krakowie,  jak również innych krakowskich muzeów oraz właścicieli kolekcji dzieł sztuki. Inwestycja zapewni w perspektywie minimum 50 lat trwałą ochronę muzealiów, przy równoczesnym łatwym i szerokim dostępie do ogromnych zbiorów krakowskich muzeów. Jako „zielone muzeum”, nowy budynek gwarantuje bezpieczne warunki przechowywania zgodne z najlepszymi standardami XXI w., przy równoczesnym minimalnym zużyciu energii i znacznym ograniczeniu kosztów eksploatacji. Centrum Konserwacji i Magazynowania Zbiorów ma powstać w ramach projektu inwestycyjnego „KRK NH kwadrat” na terenach Huty ArcelorMittal (zakłada on stworzenie nowego fragmentu miasta na ok. 300 ha terenów poprzemysłowych, zbędnych do prowadzenia działalności przez hutę).

Fot. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

 

Zofia Gołubiew, która funkcję dyrektora MNK będzie pełnić jeszcze do grudnia tego roku, powiedziała: „Czytałam wspomnienia dyrektorów Muzeum Narodowego w Krakowie. Wśród problemów, z którymi się borykali, zawsze powtarzał się godny i właściwy sposób przechowywania zbiorów, a przecież właśnie zbiory są naszym największym skarbem”. Jej zdaniem CKM mógłby stanowić wzór dla całej Polski. 

Centrum Konserwacji i Magazynowania Zbiorów ma powstać za trzy lata. Jeszcze w tym roku powinien być gotowy jego plan funkcjonalno-użytkowy, a w przyszłym ma być ogłoszony konkurs na projekt architektoniczny; na jego przeprowadzenie i wykonanie dokumentacji zarezerwowano w sumie 2 mln zł. Koszt całej inwestycji jest szacowany wstępnie na 100-120 mln zł. Obiekt, który powstanie w Krakowie, jest wzorowany na podobnym budynku funkcjonującym w Danii. Centrum ma się składać z dwóch części: budynku o powierzchni ok. 10 tys. m kw. mieszczącego laboratoria i pracownie konserwatorskie oraz mających ok. 20-25 tys. m kw. magazynów „chłodnych”, w których nie ma klimatyzacji, ale panuje niska temperatura i stała wilgotność. „Zużycie energii w przeliczeniu na metr kw. powierzchni w takich magazynach jest 14 razy mniejsze niż zużycie, które obecnie mamy w naszym Gmachu Głównym” – mówił Janusz Czop, zastępca dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie ds. konserwacji i przechowywania zbiorów.

Udział w projekcie, którego liderem jest Muzeum Narodowe, zadeklarowały także: Muzeum AK, Muzeum Przyrodnicze ISiEZ PAN, Cricoteka, MOCAK, Zamek Królewski na Wawelu, Muzeum Inżynierii Miejskiej, Muzeum Etnograficzne, Muzeum Geologiczne PAN, Muzeum Historii Fotografii, Muzeum UJ, Muzeum Lotnictwa Polskiego i Fundacja Książąt Czartoryskich. Według słów minister kultury i dziedzictwa narodowego Małgorzaty Omilanowskiej tworzenie tego typu magazynów jest jedynym możliwym rozwiązaniem problemów polskich muzeów. Docelowo powinniśmy myśleć o powstaniu co najmniej czterech: na Małopolsce, Dolny Śląsku lub Śląsku, w Polsce centralnej oraz północnej w okolicach Gdańska. Na świecie takie magazyny powstały już w prawie wszystkich krajach. „Wyprowadzenie magazynów poza miasto i stworzenie w nich perfekcyjnych warunków przechowywania w dłuższym dystansie potania koszt utrzymania tych dzieł i bez dodatkowych kosztów pozwala powiększyć realną przestrzeń użytkową muzeów”, zauważa minister.

 

Opracowano na podstawie informacji prasowej i PAP.

Fundacja HereditasFUNDACJA HEREDITAS
ul. Marszałkowska 58 lok. 24
00-545 Warszawa
tel. 022 891 01 62 / fax 022 891 01 62
www.fundacja-hereditas.pl

Minister Kultury i Dziedzictwa

Portal zabytek.co powstał w ramach projektu "Studeo et Conservo VI (2013)",
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 zamknij