Szukaj:

Artykuły o muzeach i zabytkach dostępne w sieci

Na stronie rocznika „Muzealnictwo” można znaleźć wiele wartych uwagi tekstów z wydania za 2015 r. Przeczytamy tam przede wszystkim artykuły związane z działalnością muzeów widzianą w szerszej perspektywie – m.in. Andrzeja Rottermunda „Muzea – prespektywy”, Rafała Golata „Muzea a organizacje pozarządowe (wybrane aspekty prawne)” czy wywiad Piotra Kosiewskiego z minister kultury Małgorzatą Omilanowską „W muzeach zmieniło się wszystko”. Obok nich znalazło się także miejsce dla zagadnienia dziedzictwa – temat ten podjął m.in. Robert Domżał w artykule „W stronę morza. Polityka ochrony morskiego dziedzictwa kulturowego w krajach rejonu Morza Bałtyckiego i Północnego”. Miłośnikom rzemiosła na pewno przypadnie do gustu opisany przez Zygmunta K. Jagodzińskiego „Mich(a)el Mann. Wieki mistrz miniaturowych dzieł XVI-XVIII wieku”. Wszystkie te teksty (i jeszcze więcej) dostępne są na stronie www.muzealnictworocznik.com.

Z kolei „Spotkania z Zabytkami” udostępniły na swojej stronie artykuł z najnowszego numeru dotyczący zabytków i prawa – „Aspekty celno-podatkowe międzynarodowego wypożyczania dóbr kultury” autorstwa Żanety Gwardzińskiej. Online przeczytać można także o dobiegającej właśnie końca wystawie „Stwórcze ręce” w Muzeum Narodowym we Wrocławiu (bezpośredni link do PDF-a tutaj). Warto przypomnieć, że archiwalne numery spotkań z Zabytkami z ostatnich kilku lat dostępne są w całości w serwisie ISSUU.

 

Fundacja HereditasFUNDACJA HEREDITAS
ul. Marszałkowska 58 lok. 24
00-545 Warszawa
tel. 022 891 01 62 / fax 022 891 01 62
www.fundacja-hereditas.pl

Minister Kultury i Dziedzictwa

Portal zabytek.co powstał w ramach projektu "Studeo et Conservo VI (2013)",
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 zamknij