Szukaj:

Dziedzictwo utracone w roli głównej

Jak informuje NID, uniwersalność, wieloaspektowość i możliwość niezwykle szerokiej interpretacji tak ujętego hasła dają szansę wszystkim, którzy chcieliby włączyć się w organizację wydarzeń w ramach EDD.

Ich przedmiotem mogą być wszelkie elementy utraconego dziedzictwa, poczynając od olbrzymich strat w zasobach dziedzictwa kulturowego Polaków II wojny światowej: tak obiektów ruchomych, jak i wystawnych lub wręcz przeciwnie – skromnych, ale świadczących o odrębności artystycznej regionu nieruchomości. Zmiana granic i idące za nim przesiedlenie wielu tysięcy ludzi spowodowało utratę materialnych źródeł tożsamości. Do skali mikro siłą rzeczy dołącza skala makro: problem utraconych w różnych okolicznościach skarbów narodowych, cennych zabytków architektury, zapomnianych lokalnych tradycji etc. Celem tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa jest zwrócenia uwagi społecznej na artystyczno-społeczną spuściznę, które często bezpowrotnie ginie na naszych oczach, a którą możemy jeszcze uratować. Przykładem może być dziedzictwo postindustrialne. 

Fundacja HereditasFUNDACJA HEREDITAS
ul. Marszałkowska 58 lok. 24
00-545 Warszawa
tel. 022 891 01 62 / fax 022 891 01 62
www.fundacja-hereditas.pl

Minister Kultury i Dziedzictwa

Portal zabytek.co powstał w ramach projektu "Studeo et Conservo VI (2013)",
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 zamknij