Szukaj:

Sztuka stroju, strój w sztuce - konferencja

Program II konferencji Studiów nad Strojem przedstawia się następująco:

15 STYCZNIA 2015

9.00-9.20 Otwarcie konferencji, dr Joanna Wasilewska – dyrektorka Muzeum Azji i Pacyfiku oraz wiceprezeska Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata, dr Magdalena FurmanikKowalska i dr Anna Straszewska.

MODA JAKO SZTUKA

9.20-9.40 Piotr Szaradowski (School of Form, Poznań), Kiedy moda staje się sztuką?

9.40-10.00 Aleksandra Jatczak (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie), „Moda w muzeum”. Muzeum jako miejsce konstytuowania koncepcji ubioru jako dzieła sztuki i mody jako dziedziny twórczości artystycznej.

10.00-10.20 dr Beata Biedrońska-Słota (Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata), Europejska moda i sztuka we wzajemnych relacjach.

10.20-10.35 Przerwa kawowa

STRÓJ W PORTRECIE, IDENTYFIKACJA I REPREZENTACJA

10.35-10.55 Maciej Tybus (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata), Moda między Azją i Europą. Strój gubernatorów generalnych Holenderskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej (XVII-XVIII w.).

10.55-11.15 dr Agnieszka Słaby (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), Kobiety i polowania w czasach saskich – znaczenie i funkcje autoprezentacyjne portretów kobiet w strojach myśliwskich.

11.15-11.35 Leszek Rościszewski (Poznań), Mundur w kwiatki – niezwykły portret księcia Hieronima Floriana Radziwiłła.

11.35-11.55 Róża Różańska (Uniwersytet Jagielloński), Wizerunki kompozytorów epoki baroku i klasycyzmu w malarstwie i grafice jako wyraz statusu społecznego muzyka.

11.55-12.25 Dyskusja

12.30-14.00 Przerwa obiadowa

HISTORYZMY I HISTORYCZNE FANTAZJE

14.00-14.20 dr Małgorzata Możdżyńska-Nowotka (Muzeum Narodowe we Wrocławiu), „Pozór kostiumu”. O historyzmie w modzie kobiecej XIX w.

14.20-14.40 dr Anna Straszewska (Instytut Sztuki PAN), Kostiumowy spektakl. O ubiorze historycznym w twórczości Hansa Makarta.

14.40-15.00 Joanna Zaremba-Penk (Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata), Wpływy secesji we współczesnej mandze na przykładzie strojów i biżuterii.

15.00-15.15 Przerwa kawowa

STRÓJ JAKO ARTYSTYCZNY MANIFEST

15.15-15.35 dr Anna Antonowicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Sztuka przeciw modzie, debata dekoracyjna a wiktoriańska anty-moda.

15.35-15.55 dr Marta Kargól (Uniwersytet Jagielloński), Malarka, arystokratka, feministka (?), Funkcje stroju w autoportretach wybranych artystek europejskich i amerykańskich, aktywnych w latach 1870-1939.

15.55-16.15 dr hab., prof. nadzw. Grażyna Bobilewicz (Instytut Slawistyki PAN, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata), Ubiór awangardy rosyjskiej jako forma manifestacji artystycznej.

16.15-16.35 Weronika Szerle (Muzeum Miasta Gdyni), Modne modernistki. Nowoczesny wizerunek artystek dwudziestolecia międzywojennego.

16.35-17.30 Dyskusja

16 STYCZNIA 2015

UBIÓR JAKO SYMBOL, SYMBOL W UBIORZE

9.00-9.20 dr Justyna Żychlińska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Społeczno-symboliczne aspekty stroju na ziemiach polskich w latach 1300-400 p.n.e.

9.20-9.40 dr Kamila Mrozek-Kochanek (Uniwersytet Łódzki), Vestis feminam reddit. Symbolika stroju kobiecego w kulturze starożytnego Rzymu.

9.40-10.00 Małgorzata Gnyś-Nidecka (Warszawa), Reprezentatywność i wymowa symboliczna ubiorów w europejskiej sztuce sepulkralnej.

10.00-10.20 Joanna Klisz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Symboliczna rola stroju w przedstawieniach czarownic.

10.20-10.35 Przerwa kawowa

10.35-10.55 dr Julia Krajcarz (Uniwersytet Jagielloński), Elementy stroju derwiszów w aranżacji siedzib bractw sufickich.

10.55-11.15 Karolina Krzywicka (Muzeum Azji i Pacyfiku, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata), Motyw boty w modzie europejskiej – od fascynacji orientalizmem do popkultury.

11.15-11.35 Katarzyna Paczuska (Muzeum Okręgowe w Toruniu), Chińskie czapeczki dziecięce. Ozdoba, ochrona, symbolika.

11.35-11.55 Joanna Wacławek (Instytut Sztuki PAN, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata), Elementy stroju w wayang kulit purwa na przykładzie wybranych postaci wykonanych w stylu Yogyakarty.

11.55-12.25 Dyskusja

12.30-14.00 Przerwa obiadowa

ARTYSTYCZNA DOKUMENTACJA STROJU

14.00-14.20 Anna Wyszyńska (Uniwersytet Jagielloński), Orientalny czy orientalizujący? O recepcji ubioru wschodniego w sztuce małopolskiej XV i początku XVI wieku

14.20-14.40 dr Anna Lebet-Minakowska (Muzeum Narodowe w Krakowie, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata), Czy obraz nie kłamie? Strój żydowski ze zbiorów muzealnych w świetle malarstwa i grafiki 

14.40-15.00 dr Agnieszka Świętosławska (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie), Costumes Polonais. Cykle ilustracji z przedstawieniami polskich strojów ludowych z 1. połowy XIX wieku

15.00-15.15 Przerwa kawowa

ZNACZENIA STROJU W SZTUCE WSPÓŁCZESNEJ

15.15-15.35 Jagna Jaworowska, Zza zasłony widać mniej (więcej?). Muzułmańska zasłona w sztuce współczesnej i na wybiegu

15.35-15.55 dr Anna Dzierżyc-Horniak (Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata), Między widocznym a ukrytym, w zapomnieniu i w pamięci. Ubranie w taktykach wybranych artystów polskich

15.55-16.15 dr Dorota Grubba-Thiede (Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata),

„OKRYWAJĄC ciało - ODSŁANIAJĄC przestrzeń”. Stroje performerów jako esencjalna diagnoza problemów epoki

16.15-16.35 dr Magdalena Furmanik-Kowalska (Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata), Symbolika stroju w sztuce współczesnych artystek chińskich

16.35-17.00 Dyskusja

 

Organizatorkami konferencji są:

dr Magdalena Furmanik-Kowalska (sekretarz Rady Naukowej PISnSŚ)

dr Anna Straszewska (Klub Kostiumologii i Tkaniny Artystycznej przy Odd. Warszawskim SHS)

dr Joanna Wasilewska (dyrektorka Muzeum Azji i Pacyfiku, wicepreska PISnSŚ)

www.world-art.pl

Fundacja HereditasFUNDACJA HEREDITAS
ul. Marszałkowska 58 lok. 24
00-545 Warszawa
tel. 022 891 01 62 / fax 022 891 01 62
www.fundacja-hereditas.pl

Minister Kultury i Dziedzictwa

Portal zabytek.co powstał w ramach projektu "Studeo et Conservo VI (2013)",
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 zamknij