Szukaj:

Artyści między Wisłą a Pilicą – konferencja

Jak piszą organizatorzy, celem konferencji zaplanowanej na 20-21 października jest interdyscyplinarna wymianę poglądów na temat sztuki, która rozwijała się na przestrzeni ostatniego tysiąclecia na obszarach między Wisłą a Pilicą. Zakres terytorialny określony w tytule sesji nawiązuje do historycznych odniesień – dawnego Województwa Sandomierskiego i zmieniających się na przestrzeni ostatnich dekad granic województwa kieleckiego – obecnie Województwa Świętokrzyskiego. Jest ona skierowana do historyków sztuki, historyków, archeologów, konserwatorów zabytków.

Proponowane tematy dotyczą architektury, urbanistyki, rzeźby, malarstwa, grafiki, rzemiosła artystycznego oraz problematykę związaną z szeroko pojętym mecenatem artystycznym (fundacje królewskie, biskupie, rodzin). Przykładowe zagadnienia:

Dziedzictwo Benedyktynów ze Świętego Krzyża, Wiślica, Cystersi (Jędrzejów, Wąchock, Sulejów, Koprzywnica), Sandomierz, kościoły gotyckie, średniowieczna i nowożytna architektura obronna; wystrój wnętrz, pałace i kościoły barokowe (np. oddziaływanie Śląska, Krakowa, Lwowa), architektura drewniana, itp.

Formularze zgłoszeniowe można nadsyłać do 31 marca 2015 roku na adres: piotr.rosinski@ujk.edu.pl. Planowana jest opłata konferencyjna: 400 zł (za noclegi, wyżywienie i druk materiałów w tomie pokonferencyjnych). 

Fundacja HereditasFUNDACJA HEREDITAS
ul. Marszałkowska 58 lok. 24
00-545 Warszawa
tel. 022 891 01 62 / fax 022 891 01 62
www.fundacja-hereditas.pl

Minister Kultury i Dziedzictwa

Portal zabytek.co powstał w ramach projektu "Studeo et Conservo VI (2013)",
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 zamknij