Szukaj:

Konkurs dla opiekunów dziedzictwa architektury

Głównym zadaniem konkursu jest promowanie dobrych praktyk w zakresie dziedzictwa architektonicznego, będącego napędem rozwoju integracji społecznej oraz gospodarczej.

Do udziału w konkursie można zgłaszać prace przeprowadzone na terenie całej Europy w latach 2008–2014.

Nagrody w II edycji konkursu zostaną przyznane w czterech kategoriach. Są to:

  • Interwencja wbudowana w dziedzictwo — dotyczy wszystkich architektonicznych, stałych interwencji we właściwości dziedzictwa architektonicznego;
  • Przestrzenie zewnętrzne — dotyczy wszystkich interwencji w historyczną przestrzeń publiczną oraz w zabytkowe i kulturalne środowisko krajobrazowe;
  • Planowanie — wszystkie zaplanowane prace, które mają na celu ochronę, konserwację oraz rozwój architektoniczny dziedzictwa oraz
  • Ujawnienie — wszystkie inicjatywy, działania i akcje, które mają na celu upowszechnienie wartości dziedzictwa architektonicznego.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu 2015 r. w Barcelonie w czasie International Biennial of Architectural Heritage. Rejestracja dostępna jest na platformie eu-architecturalheritage.org

Fundacja HereditasFUNDACJA HEREDITAS
ul. Marszałkowska 58 lok. 24
00-545 Warszawa
tel. 022 891 01 62 / fax 022 891 01 62
www.fundacja-hereditas.pl

Minister Kultury i Dziedzictwa

Portal zabytek.co powstał w ramach projektu "Studeo et Conservo VI (2013)",
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 zamknij