Szukaj:

Zamek w Kórniku jak willa Valmarana?

W bezpośrednim sąsiedztwie wylotu tunelu szybkiej kolei TAV znajdzie się nie tylko willa Valmarana w Nani, słynna – oprócz autora, Andrea Palladia – z dwóch fresków Giovanniego Battisty Tiepolo, ale również najbardziej ikoniczne dzieło włoskiej architektury renesansowej czyli willa Rotonda. 

Zważywszy na rangę dzieła, nic dziwnego, że odpowiedź z paryskiej siedziby UNESCO przyszła niemal błyskawicznie: inspektorzy poprosili o komplet dokumentów, które udowodnią, że światowe dziedzictwo nie jest zagrożone inwestycją kolejową. Burmistrz Vicenzy zapewnia, że prace odbywać się będą w kontakcie z konserwatorami, ale dopuszcza też nową lokalizację trasy szybkiej kolei. Choć sama willa Valmarana w Nani nie znajduje się na liście UNESCO, jego ochronie podlega jednak cała otulina willi La Rotonda.

W skali Polski podobną inicjatywę podjęli historycy sztuki z Wielkopolski: tam lokalne władze Kórnika, w ramach rewitalizacji rynku, planują wyburzenie jednej z kamienic, przemianę w deptak i skierowanie ruchu samochodowego przez historyczny teren Arboretum założonego  jeszcze przez Tytusa Działyńskiego. Romantyczny ogród otacza imponującą, neogotycką rezydencję. Wszystko to mimo świadomości, że od 2011 roku teren ten razem z sąsiednim kościołem parafialnym ma status Pomnika Historii. 

Kórnicka rezydencja to unikatowy w skali kraju przypadek zachowania historycznych wnętrz w nienaruszonym stanie, z wielką kolekcją nierozproszonych dzieł sztuki oraz jedną z najcenniejszych Bibliotek w Polsce. W obronę zagrożonego dziedzictwa włączają się kolejne gremia miłośników zabytków.

Fundacja HereditasFUNDACJA HEREDITAS
ul. Marszałkowska 58 lok. 24
00-545 Warszawa
tel. 022 891 01 62 / fax 022 891 01 62
www.fundacja-hereditas.pl

Minister Kultury i Dziedzictwa

Portal zabytek.co powstał w ramach projektu "Studeo et Conservo VI (2013)",
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 zamknij