Szukaj:

Tetmajerowie pod Tatrami

Według tradycji rodzinnych ród Tetmajerów wywodził się z Kurlandii. W drugiej połowie XVIII wieku, po I rozbiorze Polski, osiedlił się w Tarnowie. Tetmajerowie zatrudnieni byli jako prawnicy i geometrzy w ówczesnej administracji austriackiej i wraz ze szlachectwem otrzymali od cesarza austriackiego Franciszka II herb i przydomek „Przerwa”. Mimo obcego pochodzenia przejęli polskie zwyczaje i tradycje ziemiańskie.

Od początku XIX wieku Tetmajerowie osiedlali się na Podhalu w Ludźmierzu i Łopusznej oraz w gorczańskiej Ochotnicy. Ich domy rodzinne stały się ważnymi ośrodkami życia narodowego i kulturalnego.Najbardziej znanym przedstawicielami tej rodziny byli dwaj przyrodni bracia Kazimierz i Włodzimierz. Ich twórczość artystyczna i działalność społeczna była związana i utożsamiana z Podhalem.

Kazimierz Przerwa-Tetmajer (1865-1940), urodzony w Ludźmierzu, był cenionym poetą i prozaikiem, jednym z najwybitniejszych przedstawicieli Młodej Polski. Sławę i uznanie przyniosły mu wiersze opublikowane w 7 tomikach pt. „Poezje” (1891-1912). W dziedzinie prozy największą wartość mają utwory tatrzańskie, przede wszystkim Na skalnym Podhalu(1903-1910) i powieść Legenda Tatr (1912). Wiele jego opowiadań z cyklu Na skalnym Podhalu weszło na stałe do skarbnicy kultury Podhala.

Z kolei urodzony w Harklowej Włodzimierz Przerwa Tetmajer (1861-1923) był artystą malarzem, grafikiem i publicystą. Stworzył wiele wiejskich scen rodzajowych, pejzaży, polichromii kościelnych (m.in. w katedrze na Wawelu, katedrze w Sosnowcu, Kaliszu, kolegiacie w Bieczu, bazylice w Kalwarii Zebrzydowskiej, kościele Mariackim w Krakowie.  Był założycielem Towarzystwa Polska Sztuka Stosowana, które przyczyniło się do odrodzenia polskiego rzemiosła na poziomie artystyczny. 

Fundacja HereditasFUNDACJA HEREDITAS
ul. Marszałkowska 58 lok. 24
00-545 Warszawa
tel. 022 891 01 62 / fax 022 891 01 62
www.fundacja-hereditas.pl

Minister Kultury i Dziedzictwa

Portal zabytek.co powstał w ramach projektu "Studeo et Conservo VI (2013)",
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 zamknij