Szukaj:

Wyposażenie Łazienek Królewskich wraca do pałacu

„Leżąca Wenus” namalowana przez Girolamo Pesciego, rzymskiego ucznia Carlo Marraty stanowiła część wielkiej i zbieranej z dużym znawstwem kolekcji obrazów Stanisława Augusta Poniatowskiego. Budowano ją z myślą o kształtowaniu autorytetu władzy królewskiej. W 1795 roku liczyła ona dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt dziewięć obrazów, w tym płótna Marcello Bacciarellego, Canaletta, braci Carraccich, Fragonarda, Watteau, Rembrandta. Dziś w polskich zbiorach znajduje się zaledwie trzysta czterdzieści siedem.

Drugim z nabytków jest portret Katarzyny z Opalińskich Leszczyńskiej nieznanego autora. To wierna kopia wersalskiego dzieła  autorstwa Jeana Baptisty Van Loo, najprawdopodobniej namalowana na podstawie samego oryginału. Trzecim jest herbatnica z 1841 roku, będąca w inwentarzach Łazienek Królewskich z czasów Romanowych. Wykonano ją w słynnej warszawskiej wytwórni platerów braci Fragetów. Warszawski dwór nie był jedynym, na którym posługiwano się zastawą z tej fabryki: zamówienia na zastawy przychodziły m.in. od króla Serbii, Rumunii, Afganistanu oraz szacha Persji. Wykonana ze szkła bezbarwnego, szlifowanego herbatnica ma podstawkę i pokrywę z miedzi złoconej, co należało do rzadkości i dotyczyło wyłącznie ekskluzywnych wyrobów. 

Fundacja HereditasFUNDACJA HEREDITAS
ul. Marszałkowska 58 lok. 24
00-545 Warszawa
tel. 022 891 01 62 / fax 022 891 01 62
www.fundacja-hereditas.pl

Minister Kultury i Dziedzictwa

Portal zabytek.co powstał w ramach projektu "Studeo et Conservo VI (2013)",
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 zamknij