Szukaj:

Reorganizacja administracji w Poznaniu

 Rozdzielenie spraw dotyczących kultury od Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków ma – zdaniem włodarzy Poznania - ułatwić  finansowanie obu dziedzin oraz uprościć komunikację z mieszkańcami. Sam wydział natomiast będzie teraz nosił nazwę Wydziału Kultury. To powrót do sytuacji sprzed dwóch lat, kiedy osobno istniały Wydział Kultury i Sztuki oraz MKZ. Zostały one połączone w jeden wydział przez zarządzającego wówczas sprawami kultury Dariusza Jaworskiego - zastępcę urzędującego wtedy prezydenta Ryszarda Grobelnego.

W nowej strukturze Wydział Kultury podlega bezpośrednio prezydentowi Jackowi Jaśkowiakowi, a Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków - zastępcy prezydenta Mariuszowi Wiśniewskiemu, który zajmuje się m.in. sprawami rewitalizacji. Miejskim Konserwatorem Zabytków jest Joanna Bielawska-Pałczyńska, a w Wydziale Kultury pełniącym obowiązki dyrektora jest Marcin Kostaszuk.

Fundacja HereditasFUNDACJA HEREDITAS
ul. Marszałkowska 58 lok. 24
00-545 Warszawa
tel. 022 891 01 62 / fax 022 891 01 62
www.fundacja-hereditas.pl

Minister Kultury i Dziedzictwa

Portal zabytek.co powstał w ramach projektu "Studeo et Conservo VI (2013)",
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 zamknij