Szukaj:

Konserwacja obiektów wydobytych z morza

Powiązanie obu dziedzin wynika z założenia, że właściwie realizowana konserwacja musi uwzględniać właściwie sporządzoną dokumentację. Dlatego też obok skupi konserwatorów, naukowców, ekspertów i specjalistów z obszaru konserwacji znajdą się specjaliści z zakresu digitalizacji.

Pierwsze dni konferencji Condition.2015 będą poświęcone konserwacji obiektów wydobytych podczas eksploracji dna morskiego i w czasie lądowych wykopalisk archeologicznych. Dotyczyć będą obiektów pochodzenia organicznego (drewno, liny, skóra) oraz obiektów wykonanych z różnych metali. Ich zakres tematyczny obejmuje:

 1. Przechowywanie archeologicznych obiektów przed konserwacją,
 2. Konserwacja mokrego, archeologicznego drewna,
 3. Żelazo i siarka-problem tworzenia kwasów w materiałach organicznych,
 4. Konserwacja innych materiałów pochodzenia organicznego (skóra, liny itp.),
 5. Konserwacja różnych metali z mokrego środowiska,
 6. Konserwacja obiektów łączonych z różnych materiałów,
 7. Badania analityczne obiektów archeologicznych niezbędne w konserwacji.

Druga część poświęcona będzie wyzwaniom i dobrym praktykom digitalizacji (2D i 3D) związanym z wymiarami fizycznymi obiektów oraz warunkami w jakich przeprowadzana jest dokumentacja. Głównym obszarem zainteresowania będą obiekty nietypowe, trudne w dokumentacji, o wymiarach przekraczających kilka metrów, oraz obiekty o ciężarze i gabarytach wymuszających dokumentację in situ. Oto zakres tematyczny dla tej części konferencji:

 1. Digitalizacja dużych obiektów jak i digitalizacja poza kontrolowanymi warunkami pracowni fotograficznej/digitalizacji,
 2. Digitalizacja 2D (obszar zastosowań, realizowane projekty, standardy i procedury, zalety i wady stosowanych metod),
 3. Digitalizacja 3D (obszar zastosowań, realizowane lub zakończone projekty, standardy i procedury, zalety i wady stosowanych metod),
 4. Cyfrowe upowszechnianie (publikowanie, efektywność wyszukiwania, metadane, grupy docelowe),
 5. Wydajność digitalizacji (masowa digitalizacja, efekt skali, czas, koszty, przepływ pracy).

Konferencja będzie prowadzona w języku angielskim, natomiast materiały pokonferencyjne zostaną wydane w jednej, trójjęzycznej publikacji.

Konferencja jest zorganizowana w ramach projektu "Centrum Konserwacji Wraków Statków wraz z Magazynem Studyjnym w Tczewie – budowa infrastruktury kultury Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku". Projekt realizowany jest dzięki wsparciu udzielonemu z funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych.

 

Fundacja HereditasFUNDACJA HEREDITAS
ul. Marszałkowska 58 lok. 24
00-545 Warszawa
tel. 022 891 01 62 / fax 022 891 01 62
www.fundacja-hereditas.pl

Minister Kultury i Dziedzictwa

Portal zabytek.co powstał w ramach projektu "Studeo et Conservo VI (2013)",
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 zamknij