Szukaj:

Ratujmy Ratowo! Wspieraj z nami projekt konserwacji i rewitalizacji pobernardyńskiego zespołu klasztornego w Ratowie

Zebrana kwota 485 PLN

Prace konserwatorskie przy zespole sakralnym w Ratowie oraz plany na przyszłość

Cały zespół sakralny  Ratowie wraz z plastycznym i architektonicznym wyposażeniem wnętrz oraz otoczeniem w promieniu 50 m wpisany jest do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego (pod numerem A-68). W 2012 r. częściowo odnowiono elewacje kościoła. W 2014 r. zabytkowy zespół klasztorny w Ratowie otrzymał dotację z dwóch funduszy Marszałka Województwa Mazowieckiego. Z pierwszego źródła wykonano pełną konserwację elewacji kościoła i nowe pokrycie dachowe, z drugiego – izolację poziomą przeciwwilgociową.

Trwa rewitalizacja budynku klasztoru. W chwili obecnej najpilniejszą potrzebą jest remont konserwatorski wschodniej ściany dachu części klasztornej wraz z kominem, którego stan jest bardzo zły. Budynek klasztoru zostanie zaadaptowany na Centrum Kultury i Integracji Społecznej, z przystosowaniem obiektu do celów m.in. edukacyjno-szkoleniowych, noclegowych i gastronomicznych. Na restaurację i rewitalizację w dalszej kolejności czeka otoczenie konwentu (ogród, stawik rybny, piec do wypiekania chleba na zewnątrz etc.).

Już od kilku lat w obrębie historycznego zespołu Stowarzyszenie Komitet Społeczny „Ratujmy Ratowo” organizuje różnorodne przedsięwzięcia kulturalne, edukacyjne i artystyczne, w tym Europejskie Dni Dziedzictwa, pikniki i rekonstrukcje wydarzeń historycznych. Stałą współpracę nawiązano m.in. z Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Warszawie, Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, Muzeum Mazowieckim w Płocku i Muzeum Diecezjalnym w Płocku, a także z mediami, w szczególności TVP Warszawa, Razem TV, jak również lokalnym (mazowieckim) radiem i prasą. Organizowane w sanktuarium przedsięwzięcia kulturalne patronatem honorowym obejmuje m.in. Narodowe Centrum Kultury. Została nawiązana współpraca z francuskim miastem Auxerre. W działania wpierające konserwację i rewitalizację zabytkowego zespołu sakralnego w Ratowie włączyła się także warszawska Fundacja Hereditas, a portal zabytek.co objął patronat medialny nad projektem.

Sanktuarium św. Antoniego z Padwy w Ratowie znalazło się wśród dziesięciu laureatów, którzy w 2014 r. otrzymali jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień na Mazowszu – nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego. Ratowskie sanktuarium zostało wyróżnione za prowadzoną działalność społeczną, promowanie kultury, tradycji i historii Ziemi Zawkrzeńskiej oraz całego Mazowsza., w szczególności za realizowany w latach 2013-14 projekt Historia vitae magistra est, którego założeniem było przybliżenie w formule żywej lekcji historii bogatej przeszłości regionu.

Wsparcie dla projektu

Nr konta, na które można wpłacać środki:
ING Bank Śląski
77 1050 1038 1000 0023 1385 4909

Prosimy o wpisanie w tytule przelewu:
"Ratowo - darowizna".


Zapraszamy do włączenia się w konserwację i rewitalizację zabytku!

» Ratujmy Ratowo
» Kwoty i nagrody
» Historia zespołu sakralnego w Ratowie
» Architektura zespołu sakralnego w Ratowie
» Wnętrze i wyposażenie kościoła p.w. św. Antoniego w Ratowie
» Zbieramy środki na konserwację kościoła i rewitalizację klasztoru w Ratowie!
» Ratowo - QR kody

Jak wspierać projekt Ratujmy Ratowo!

Aby wesprzeć projekt należy dokonać darowizny na rzecz Fundacji Hereditas:

Fundacja Hereditas
ul. Marszałkowska 58 lokal 24
00-545 Warszawa
ING Bank Śląski
77 1050 1038 1000 0023 1385 4909


wpisując w tytule przelewu "Ratowo - darowizna".

Wszystkie kwoty, które wpłyną na konto Fundacji Hereditas, zostaną przekazane na rzecz projektu.

Darowiznę (na rzecz organizacji zajmujących się działalnością pożytku publicznego, a taką jest Fundacja Hereditas) osoby fizyczne i prawne mogą odliczyć od uzyskanego w danym roku podatkowym dochodu.

Darowizny można dokonać do dnia, w którym projekt zostaje zamknięty (30 kwietnia 2015 r.).

Wszystkie projekty kończą się realizacją, niezależnie do zgromadzonych środków (każda, nawet najmniejsza kwota, zostanie przekazana na rzecz realizacji projektu).

Każdy darczyńca otrzymuje pamiątkowy podarunek, którego kształt zależy od wpłaconej kwoty.

Darczyńca, który pragnie ujawnić na naszym portalu swoje dane (imię, nazwisko, miasto) proszony jest o wysłanie takiej informacji (oraz - ewentualnie - swojego zdjęcia) na adres:
fundacja@fundacja-hereditas.pl.

Kwoty i podarunki

Dla darczyńców przewidujemy następujące podarunki:

wpłata min. 25,00

- udział w pikniku (w ustalonym terminie) z atrakcjami (program kulturalny, przejażdżki konne, poczęstunek)

udział w wycieczce grupowej (w ustalonym terminie) dla kilku darczyńców z przewodnikiem szlakiem zabytków powiatu mławskiego, m.in. zabytki średniowiecza, Kępa Juranda, miejsca związane z historią oręża polskiego (od traktu radzanowskiego na Grunwald po II wojnę światową) i inne tajemnicze miejsca, do których trudno dotrzeć bez przewodnika znającego okolicę, połączone z gawędą o historii tych ziem

wpłata min. 50,00

- książka pt. Ratowo, perła ziemi Zakrzeńskiej


wpłata min. 120,00

- nauka jazdy konnej w ustalonym terminie (1 godz. jazdy, wielokrotność tej kwoty to odpowiednio większa liczba godzin jazdy)


wpłata min. 150,00

- roczna prenumerata czasopisma "Spotkania z Zabytkami"


wpłata min. 250,00

- nocleg u stóp zabytku (we własnym namiocie, w ustalonym terminie)

- indywidualna wycieczka z przewodnikiem (w ustalonym terminie) szlakiem zabytków powiatu mławskiego (zabytki średniowiecza, Kępa Juranda, miejsca związane z historią oręża polskiego (od traktu radzanowskiego na Grunwald po II wojnę światową – i inne tajemnicze miejsca, do których trudno dotrzeć bez przewodnika znającego okolicę, połączone z gawędą o historii tych ziem

wpłata min. 300,00

- nocleg w zabytku – XVIII-wiecznym klasztorze – warunki purytańskie (możliwość skorzystania z kuchni, sanitariaty, brak ogrzewania), za to atmosfera niepowtarzalna!

wpłata min. 1000,00

- udział w indywidualnie zorganizowanym pikniku (w ustalonym terminie) dla 10-15 członków rodziny lub przyjaciół darczyńcy – piknik z atrakcjami (program kulturalny, przejażdżki konne, poczęstunek)

- zorganizowanie urodzin dla dziecka bądź innej uroczystości rodzinnej w „niezwykłym miejscu” (gry, zabawy tematyczne typu: Jak wyglądało życie w średniowieczu,  Jak wyglądało życie w XVII wieku?, poczęstunek do 10-15 osób)

- czynny (aktywny) udział w rekonstrukcji historycznej, pod opieką profesjonalnych rekonstruktorów, z wykorzystaniem umundurowania, sprzętu etc.

Fundacja HereditasFUNDACJA HEREDITAS
ul. Marszałkowska 58 lok. 24
00-545 Warszawa
tel. 022 891 01 62 / fax 022 891 01 62
www.fundacja-hereditas.pl

Minister Kultury i Dziedzictwa

Portal zabytek.co powstał w ramach projektu "Studeo et Conservo VI (2013)",
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 zamknij