Szukaj:

Ratujmy Ratowo! Wspieraj z nami projekt konserwacji i rewitalizacji pobernardyńskiego zespołu klasztornego w Ratowie

Zebrana kwota 485 PLN

Historia zespołu sakralnego w Ratowie

Ratowo to niewielka miejscowość położona na wzniesieniu w dorzeczu Wkry i Mławki. Pierwsze wzmianki o osadzie pochodzą z 1494 r. W zapiskach z wizytacji diecezjalnych z końca XV w. wskazano, że w Ratowie znajduje się kaplica z trzema ołtarzami, a jeden z nich poświęcony jest prawdopodobnie św. Antoniemu.

W 1686 r. do Ratowa przybyli bernardyni, dla których ówczesny właściciel miejscowości, chorąży chełmiński Tomasz Narzymski, ufundował drewniany kościół. Świątynia p.w. św. Antoniego i zabudowania klasztorne spłonęły w 1690 r. Niebawem podjęto decyzję budowy murowanego zespołu sakralnego. Cegła pochodziła częściowo z podupadającego średniowiecznego zamku w nieodległym Niedzborzu. Kościół wznoszono w latach 1735-49, klasztor – w latach 1752-61. Uroczysta konsekracja obiektu przez biskupa płockiego Antoniego Dembowskiego miała miejsce 1 października 1761 r. Władze zaborcze dokonały kasaty zgromadzenia w Ratowie w 1868 r. w ramach represji po powstaniu styczniowym.

Od 2008  roku Sanktuarium św. Antoniego z Padwy w Ratowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Komitet Społeczny „Ratujmy Ratowo” prowadzi prace konserwatorskie przy barokowym zespole sakralnym w Ratowie na Mazowszu. Zabytkowy kompleks budynków, tworzony przez kościół, klasztor, dzwonnicę, mur z bramą na osi założenia i plebanię, zachowany jest w swoim pierwotnym kształcie do dziś, bez przebudów i jakiejkolwiek ingerencji w oryginalną tkankę obiektów na przestrzeni wieków. We wnętrzu świątyni zachowane jest rokokowe wyposażenie.

Cały zespół sakralny wraz z plastycznym i architektonicznym wyposażeniem wnętrz oraz otoczeniem w promieniu 50 m wpisany jest do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego (pod numerem A-68).

Wsparcie dla projektu

Nr konta, na które można wpłacać środki:
ING Bank Śląski
77 1050 1038 1000 0023 1385 4909

Prosimy o wpisanie w tytule przelewu:
"Ratowo - darowizna".


Zapraszamy do włączenia się w konserwację i rewitalizację zabytku!

» Ratujmy Ratowo
» Kwoty i nagrody
» Architektura zespołu sakralnego w Ratowie
» Wnętrze i wyposażenie kościoła p.w. św. Antoniego w Ratowie
» Prace konserwatorskie przy zespole sakralnym w Ratowie oraz plany na przyszłość
» Zbieramy środki na konserwację kościoła i rewitalizację klasztoru w Ratowie!
» Ratowo - QR kody

Jak wspierać projekt Ratujmy Ratowo!

Aby wesprzeć projekt należy dokonać darowizny na rzecz Fundacji Hereditas:

Fundacja Hereditas
ul. Marszałkowska 58 lokal 24
00-545 Warszawa
ING Bank Śląski
77 1050 1038 1000 0023 1385 4909


wpisując w tytule przelewu "Ratowo - darowizna".

Wszystkie kwoty, które wpłyną na konto Fundacji Hereditas, zostaną przekazane na rzecz projektu.

Darowiznę (na rzecz organizacji zajmujących się działalnością pożytku publicznego, a taką jest Fundacja Hereditas) osoby fizyczne i prawne mogą odliczyć od uzyskanego w danym roku podatkowym dochodu.

Darowizny można dokonać do dnia, w którym projekt zostaje zamknięty (30 kwietnia 2015 r.).

Wszystkie projekty kończą się realizacją, niezależnie do zgromadzonych środków (każda, nawet najmniejsza kwota, zostanie przekazana na rzecz realizacji projektu).

Każdy darczyńca otrzymuje pamiątkowy podarunek, którego kształt zależy od wpłaconej kwoty.

Darczyńca, który pragnie ujawnić na naszym portalu swoje dane (imię, nazwisko, miasto) proszony jest o wysłanie takiej informacji (oraz - ewentualnie - swojego zdjęcia) na adres:
fundacja@fundacja-hereditas.pl.

Kwoty i podarunki

Dla darczyńców przewidujemy następujące podarunki:

wpłata min. 25,00

- udział w pikniku (w ustalonym terminie) z atrakcjami (program kulturalny, przejażdżki konne, poczęstunek)

udział w wycieczce grupowej (w ustalonym terminie) dla kilku darczyńców z przewodnikiem szlakiem zabytków powiatu mławskiego, m.in. zabytki średniowiecza, Kępa Juranda, miejsca związane z historią oręża polskiego (od traktu radzanowskiego na Grunwald po II wojnę światową) i inne tajemnicze miejsca, do których trudno dotrzeć bez przewodnika znającego okolicę, połączone z gawędą o historii tych ziem

wpłata min. 50,00

- książka pt. Ratowo, perła ziemi Zakrzeńskiej


wpłata min. 120,00

- nauka jazdy konnej w ustalonym terminie (1 godz. jazdy, wielokrotność tej kwoty to odpowiednio większa liczba godzin jazdy)


wpłata min. 150,00

- roczna prenumerata czasopisma "Spotkania z Zabytkami"


wpłata min. 250,00

- nocleg u stóp zabytku (we własnym namiocie, w ustalonym terminie)

- indywidualna wycieczka z przewodnikiem (w ustalonym terminie) szlakiem zabytków powiatu mławskiego (zabytki średniowiecza, Kępa Juranda, miejsca związane z historią oręża polskiego (od traktu radzanowskiego na Grunwald po II wojnę światową – i inne tajemnicze miejsca, do których trudno dotrzeć bez przewodnika znającego okolicę, połączone z gawędą o historii tych ziem

wpłata min. 300,00

- nocleg w zabytku – XVIII-wiecznym klasztorze – warunki purytańskie (możliwość skorzystania z kuchni, sanitariaty, brak ogrzewania), za to atmosfera niepowtarzalna!

wpłata min. 1000,00

- udział w indywidualnie zorganizowanym pikniku (w ustalonym terminie) dla 10-15 członków rodziny lub przyjaciół darczyńcy – piknik z atrakcjami (program kulturalny, przejażdżki konne, poczęstunek)

- zorganizowanie urodzin dla dziecka bądź innej uroczystości rodzinnej w „niezwykłym miejscu” (gry, zabawy tematyczne typu: Jak wyglądało życie w średniowieczu,  Jak wyglądało życie w XVII wieku?, poczęstunek do 10-15 osób)

- czynny (aktywny) udział w rekonstrukcji historycznej, pod opieką profesjonalnych rekonstruktorów, z wykorzystaniem umundurowania, sprzętu etc.

Fundacja HereditasFUNDACJA HEREDITAS
ul. Marszałkowska 58 lok. 24
00-545 Warszawa
tel. 022 891 01 62 / fax 022 891 01 62
www.fundacja-hereditas.pl

Minister Kultury i Dziedzictwa

Portal zabytek.co powstał w ramach projektu "Studeo et Conservo VI (2013)",
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 zamknij