Szukaj:

Wszystkie oczy na miasto – konferencja

Forum Dziedzictwa Europy Środkowej to odbywająca się co dwa lata międzynarodowa konferencja, na której specjaliści z regionu, a także zajmujący się problematyką Europy Środkowej badacze i eksperci z całego świata, dyskutują nad zagadnieniami dziedzictwa kulturowego. Tym razem ich uwaga skupi się na fenomenie miasta.

Wielowarstwowe związki społecznych interakcji, działania gospodarcze, infrastruktura i rosnąca liczba mieszkańców tworzą, jak powiedziała Jane Jacobs, skomplikowany system wzajemnie połączonych czynników, razem budujących organiczną całość miasta. Z jednej strony generują problemy takie jak zmiana klimatu, przestępczość i nierówności społeczne, a drugiej tworzą kreatywne rozwiązania oraz dają nadzieje i marzenia licznym migrantom. Analiza miasta łączy badaczy i praktyków z wielu dyscyplin: urbanistów, ekonomistów, socjologów, psychologów społecznych, antropologów, historyków i historyków sztuki. 

Na trzy dni konferencji zaplanowano dyskusje, wykłady i prezentacje w sesjach równoległych  poświęcone m.in. problematyce historycznego krajobrazu miejskiego, kreatywnych miast dziedzictwa, narracji miejskich, własności miasta, praktyk rewitalizacyjnych i dynamiki miasta. 

Do 20 lutego można składać propozycje referatów (abstrakt w języku angielskim o długości maksymalnie 150 słów wraz z notką biograficzną) na adres: heritageforum3@mck.krakow.pl

Forum jest organizowane pod auspicjami Grupy Roboczej ds. Dziedzictwa Kultury w krajach V4, w skład której wchodzą: Ministerstwo Kultury Republiki Czeskiej, Narodowe Centrum Zarządzania i Udostępniania Dziedzictwa Gyula Forster w Budapeszcie oraz Rada Ochrony Zabytków Republiki Słowackiej w Bratysławie oraz Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie.

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI

Spotkania z Zabytkami 3-4/2019
Spotkania z Zabytkami 3-4/2019
Fundacja Hereditas

CROWDFUNDING NA RZECZ ZABYTKÓW

Fundacja Hereditas uruchamia społecznościowe finansowanie projektów ochrony i konserwacji zabytków. Wszystkich miłośników historycznych obiektów zapraszamy do przyłączenia się! Liczy się każda kwota, dla wszystkich darczyńców przewidujemy niepowtarzalne nagrody!

KALENDARIUM

więcej

ZAPYTAJ EKSPERTA

W tym miejscu mogą Państwo zadać pytanie dotyczące zabytków, opieki nad nimi i ich konserwacji. Nasi eksperci będą starali się znaleźć odpowiedź / najlepsze rozwiązanie nurtującego Państwa problemu. Odpowiedź zostanie zamieszczona na portalu. Zapraszamy!

DODAJ PYTANIE

Fundacja HereditasFUNDACJA HEREDITAS
ul. Marszałkowska 58 lok. 24
00-545 Warszawa
tel. 022 891 01 62 / fax 022 891 01 62
www.fundacja-hereditas.pl

Minister Kultury i Dziedzictwa

Portal zabytek.co powstał w ramach projektu "Studeo et Conservo VI (2013)",
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 zamknij