Szukaj:

Reflektorem w mrok – wystawa w Muzeum Morskim

I właśnie w symboliczny sposób, z wyraźnym oddzieleniem części ciemnej (pokazującej ciemną stronę funkcjonowania prawa nadbrzeżnego) od jasnej (poświęconej latarniom morskim) zaaranżowano wystawę. Przy jej organizacji zwrócono się z prośbą o wypożyczenie kilku eksponatów do muzeów polskich, ale i szwedzkich. Z tego ostatniego trafił do Gdańska oryginalny dokument z 1253 roku, wystawiony przez arcybiskupa Livonii, Estonii i Prus Alberta Suerbeera. Arcybiskup grozi karami rabusiom za rabowanie rzeczy wyrzuconych przez morze z rozbitych podczas burzy statków kupieckich. O tym, że wydawanie takich aktów było jak najbardziej zasadne, przypominał podczas wernisażu kurator wystawy Wojciech Ronowski.

 - Zgodnie z prawem nadbrzeżnym wyrzucone przez morze przedmioty i statki mogły stać się własnością właściciela brzegu lub ich znalazców. Na brzegu rozpalano fałszywe światła, by sprowokować rozbicie statku, łupiono jednostki i mordowano załogi – mówił.
Mroczną część wystawy ożywia animacja pokazująca pokazuje walkę statku handlowego z żywiołem morskim: wyposażony w okulary 3D widz czuje się obserwatorem morskiej katastrofy.

„Jasną” część wystawy poświęcono latarniom morskim i ich historii. Zobaczymy tu modele antycznych latarni w Aleksandrii, makiety ze Stilo, Rozewia i Helu oraz obecne gdańskie światło, umieszczone w wieży nad kapitanatem portu. Niezwykłym eksponatem jest zrekonstruowana latarnia dźwigniowa z XVII w – żuraw z ramieniem, na którym podwieszano kosz z rozżarzonym węglem. Dzięki wykorzystaniu makiet dotykowych wystawę mogą też docenić osoby niewidome i niedowidzące.

Intrygującym eksponatem jest galion, czyli figura dziobowa ze statku "Georg", należącego do gdańskiego kupca i armatora Georga Lincka. Statek ten zatonął koło Skagen w 1857 r. Przedstawia mitologiczną postać młodego mężczyzny w przepasce biodrowej. Jako depozyt muzeum w Göteborgu figura wróciła na czas trwania wystawy do Gdańska.

 

„Lux in tenebris. Światło w ciemnościach”

Spichlerze na Ołowiance, Gdańsk

Godziny otwarcia: wt-nd: 10.00-15.00

Bilety: 8zł/5zł

Wystawa jest czynna do 29 maja 2015

 

Żródło: materiały prasowe

Fundacja HereditasFUNDACJA HEREDITAS
ul. Marszałkowska 58 lok. 24
00-545 Warszawa
tel. 022 891 01 62 / fax 022 891 01 62
www.fundacja-hereditas.pl

Minister Kultury i Dziedzictwa

Portal zabytek.co powstał w ramach projektu "Studeo et Conservo VI (2013)",
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 zamknij