Szukaj:

Unikalne supraskie freski odzyskały blask

Historia ratowania trzydziestu tablic, których konserwacja dobiegła końca dzięki ministerialnemu wsparciu, zasługuje na prawdziwy, sensacyjny film. Malowidła pochodzą z cerkwi Zwiastowania NMP, wzniesionej na początku XVI w., w stylu łączącym elementy bizantyńskiego wschodu z zachodnioeuropejskim gotykiem. W latach 1532–1557 wnętrze cerkwi zostało ozdobione polichromią posiadającą analogie w tzw. renesansie Paleologów. Supraski zespół klasztorny, przechodząc różne koleje losu, najbardziej ucierpiał w czasie II wojny światowej. W lipcu 1944 roku, została zburzona świątynia, a wraz z nią uległ zniszczeniu bezcenny wystrój malarski. Staraniem ówczesnego konserwatora zabytków Władysława Paszkowskiego, w 1946 roku, odcięto z ruin ocalałe fragmenty malowideł wraz z tynkiem i zabezpieczono.

Po latach magazynowania w podziemiach Prezydium WRN w Białymstoku, w roku 1964, freski przekazano do konserwacji, którą przeprowadził warszawski oddziału PKZ. Wówczas to malowidła osadzono na nowych podłożach, oczyszczono, zakonserwowano i poddano pracom restauratorskim. Zespołem konserwatorskim kierowała Pani Kalina Stawicka. W roku 1973 freski wróciły do Supraśla, gdzie zostały wystawione na stałej ekspozycji w kaplicy Pałacu Opatów. Kolejne zmiany zaszły wraz z organizacją Muzeum Ikon. Cały zespół malowideł w 2006 roku został włączony do kolekcji nowo powstałej placówki, stając się jej najważniejszą częścią.

Po kolejnych dekadach eksponowania fresków w różnych warunkach wystawienniczych konieczna była ponowna konserwacja. Wybór padł na Monument Service kierowaną przez Marcina Kozarzewskiego. W pierwszym etapie prac, rozpoczętym w 2012 roku, zakonserwowano  dwadzieścia dwa fragmenty polichromii, w drugim – w 2014 roku – kolejne osiem.

Dzięki krótkiemu, dynamicznie zmontowanemu filmowi towarzyszącemu wystawie fresków prace konserwatorów będzie mógł zobaczyć każdy zwiedzający.

Źródło: materiały prasowe

Fundacja HereditasFUNDACJA HEREDITAS
ul. Marszałkowska 58 lok. 24
00-545 Warszawa
tel. 022 891 01 62 / fax 022 891 01 62
www.fundacja-hereditas.pl

Minister Kultury i Dziedzictwa

Portal zabytek.co powstał w ramach projektu "Studeo et Conservo VI (2013)",
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 zamknij