Szukaj:

Zrabowane - Poszukiwane – Znalezione: konferencja

Konferencję otworzyły referaty studentów i doktorantów Uniwersytetu Salzburskiego na temat magazynu zrabowanych dziel sztuki na Zamku Fischhorn, średniowiecznego krzyża z Limoges odnalezionego w Zell am See oraz tzw. zasobu Mauerbach, gdzie po wojnie znalazły się dzieła sztuki o nieokreślonym pochodzeniu.

Prof. Wojciech Kowalski przestawił problem poszukiwania i restytucji dzieł sztuki w świetle prawa międzynarodowego. - Była to grabież nie tylko wyjątkowa pod względem skali, ale również po raz pierwszy proceder ten został zorganizowany przez aparat państwowy, z właściwym prawem, instytucjami oraz personelem. 

Prof. Renate Prochno-Schinkel z Uniwersytetu Salzburskiego zaprezentowała  aktualnie obowiązujące rozwiązania prawno-instytucjonalne w Austrii oraz własne doświadczenia z pracy w Komisji Badań Proweniencyjnych (Komission für Provienienzforschung) działającej przy rządzie austriackim. - Obecny system posiada luki. Obejmuje bowiem zasoby instytucji federalnych. Nie są nim objęte ani kolekcje prywatne, ani kolekcje prywatnych fundacji. 

Dr Monika Kuhnke przedstawiła przykłady zwrotów dzieł sztuki z ostatnich kilku lat. - Ostatnie restytucje z Austrii, z USA, z Ameryki Południowej dzieł sztuki, o których wiemy, że były składowane na Zamku Fischhorn, dają nam nadzieję na kolejne powroty do Polski 70 lat po zakończeniu wojny.

Konferencję  otworzyły prezentacje animacji z serii „Muzeum utracone”, których niemieckie wersje zostały przygotowane na zlecenie Ambasady RP w Wiedniu. Uczestnicy konferencji otrzymali specjalnie przygotowane ulotki, które prezentowały dzieła przechowywane na Zamku Fischhorn, które zostały już odnalezione i które nadal są poszukiwane.

Sympozjum zorganizowała Ambasada RP w Wiedniu, Uniwersytet Salzburski oraz Archiwum Miejskie w Salzburgu przy wsparciu Burmistrza Salzburga Heinza Schadena.

Fundacja HereditasFUNDACJA HEREDITAS
ul. Marszałkowska 58 lok. 24
00-545 Warszawa
tel. 022 891 01 62 / fax 022 891 01 62
www.fundacja-hereditas.pl

Minister Kultury i Dziedzictwa

Portal zabytek.co powstał w ramach projektu "Studeo et Conservo VI (2013)",
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 zamknij