Szukaj:

Ochrona dziedzictwa kulturowego w Polsce – wykłady

Poniżej harmonogram spotkań: 

16 stycznia 2015

Nielegalny wywóz zabytków - możliwości jego zwalczania przez Straż Graniczną. (45 min.)

Nielegalny wywóz zabytków - możliwości jego zwalczania przez Służbę Celną. (45 min.)

Rola Narodowego Instytutu Dziedzictwa w ochronie dziedzictwa kulturowego. (45 min.)

Polskie i międzynarodowe instytucje zaangażowane w prawną ochronę dziedzictwa kulturowego. (45 min.)

23 stycznia 2015

Przestępczość przeciwko zabytkom - jej formy i możliwości zapobiegania. (45 min.)

Zwalczanie przestępczości przeciwko zabytkom. (45 min.)

Odzyskiwanie (restytucja) zagrabionych dzieł sztuki z zagranicy. (45 min.)

Ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą. (45 min.)

06 lutego 2015

Wybrane aspekty działań prewencyjnych w ochronie dziedzictwa kulturowego. (45 min.)

Rola Straży Pożarnej w ochronie dziedzictwa kulturowego. (45 min.)

Podstawy prawne funkcjonowania muzeów w Polsce. (45 min.)

Przepisy prawa autorskiego w praktyce działania instytucji muzealnych. (45 min.)

06 marca 2015

Ochrona dóbr kultury w świetle aktualnego prawa kościelnego. (2 x 45 min.)

Ochrona dziedzictwa kulturowego w prawie Unii Europejskiej - kierunki zmian. (45 min.)

Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego w umowach międzynarodowych. (45 min.)

13 marca 2015

Rola Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków w ochronie dziedzictwa kulturowego. (45 min.)

Rola Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ochronie dziedzictwa kulturowego. (45 min.)

Rola Biblioteki Narodowej w ochronie dziedzictwa kulturowego. (45 min.)

Rola Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w ochronie dziedzictwa kulturowego. (45 min.)

 

Wszystkie wykłady odbywać się będą w Budynku D Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, ul. Uniwersytecka 7-10, Wrocław.

Kontakt: trzcinka@prawo.uni.wroc.pl

Fundacja HereditasFUNDACJA HEREDITAS
ul. Marszałkowska 58 lok. 24
00-545 Warszawa
tel. 022 891 01 62 / fax 022 891 01 62
www.fundacja-hereditas.pl

Minister Kultury i Dziedzictwa

Portal zabytek.co powstał w ramach projektu "Studeo et Conservo VI (2013)",
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 zamknij