Szukaj:

Wystawa majoliki nieborowskiej w Muzeum Narodowym w Krakowie

Od 15 listopada 2013 r. do 4 maja 2014 r. w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach, Oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie, potrwa wystawa „Majolika z Nieborowa”. Zapowiadamy ją już teraz i zapraszamy do lektury tekstu kurator wystawy, Bożeny Kostuch. Artykuł na ten temat ukaże się w numerze 1-2, 2014 „Spotkań z Zabytkami”.

Majoliki z Nieborowa to niezwykle charakterystyczne, efektowne i dekoracyjne obiekty. Z reguły mają eklektyczne formy i żywe barwy, dekorowane są ręcznie, są więc niezwykle malarskie.

W latach 80. XIX w. (czyli w okresie działania manufaktury) wzbudzały duże kontrowersje – miały tyleż przeciwników, co zwolenników, a przez ówczesną prasę przetaczały się gwałtowne polemiki dotyczące stylu wyrobów z Nieborowa. Pisali o nich m.in. Bolesław Prus, Wojciech Gerson, Maria Konopnicka.

 

Od lewej: Patera, Nieborów, 1886-1889;

Popielniczka „Trzewik Rouen”, Nieborów, 1882-1885, fajans malowany podszkliwnie, dar Stanisława Ursyn-Rusieckiego 

Także i dziś majolika z Nieborowa może wzbudzać kontrowersyjne reakcje i oceny. Może się podobać, nawet bardzo, choć zapewne nie zyska aprobaty zwolenników prostoty i geometryzacji. Oceniając ją jednak od strony historycznej i historyczno‑sztucznej, bez trudu dostrzeżemy jej dużą wartość. Majoliki z Nieborowa są z jednej strony zjawiskiem absolutnie wyjątkowym na tle polskiej dziewiętnastowiecznej produkcji ceramicznej, a z drugiej znakomicie ilustrują tendencje historyzujące obecne w europejskiej cer.mice tego czasu.

Jak wspomniano, to obiekty wykonane w latach 80. XIX w., sala wystaw zmiennych w Sukiennicach wydaje się więc idealnym miejscem na ich zaprezentowanie. Co więcej, Sukiennice i Rynek Główny to miejsca w pewien sposób „związane” z majoliką z Nieborowa – w końcu XIX w. była ona sprzedawana w Bazarze Krajowym mieszczącym się właśnie w Rynku, w początkach XX w. kilka obiektów eksponowano w V sali Sukiennic, a w 1934 roku podczas wystawy kobierców i ceramiki. Cztery spośród prezentowanych wówczas majolik pokażemy również podczas naszej wystawy.

Wystawa będzie miała za zadanie przypomnienie o majolice z Nieborowa i zwrócenie uwagi na wyroby, które poza Polską praktycznie nie są znane. W zagranicznych opracowaniach tego okresu obejmujących sztukę i przemysł Europy Środkowej z reguły wzmiankowane są obiekty węgierskie czy czeskie, tymczasem to właśnie majolika z Nieborowa wydaje się być jednym z najciekawszych europejskich przykładów ceramiki doby historyzmu.

Na wystawie znajdą się przede wszystkim zabytki należące do Muzeum Narodowego w Krakowie. Ekspozycję uzupełnią majoliki wypożyczone z Muzeum Lubelskiego, Muzeum Śląskiego w Katowicach, Muzeum-Zamek w Łańcucie.

Majolikę z Nieborowa dekorowały malatury o rozmaitym charakterze – fantastyczne widoki z górami i jeziorami, wizerunki osób ważnych dla polskiej historii, groteski, różne motywy roślinne i stylizowane. To bogactwo form, wzorów i kolorów będziemy chcieli pokazać na wystawie. Z tych też powodów w tle majolik powinny zawisnąć ilustracje o neutralnych barwach, najlepiej grafiki oraz reprodukcje dawnych rycin.

Ważnym elementem prezentacji będą tablice skrótowo omawiające (a zarazem ilustrujące) wątki warte przybliżenia, na przykład osobę księcia Michała Radziwiłła – założyciela manufaktury; jej historię, czy wykonywane w niej piece dekoracyjne. Jako ilustracje posłużą ryciny z epoki, a także fotografie.

 

Bożena Kostuch
kustosz Działu Rzemiosła Artystycznego MNK
kurator wystawy

 

Od lewej: Butla, Nieborów, 1882-1885, fajans malowany podszkliwnie, dar Stanisława Ursyn-Rusieckiego (?);

Dzban dekoracyjny, Nieborów, 1882-1885

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI

Spotkania z Zabytkami 3-4/2019
Spotkania z Zabytkami 3-4/2019
Fundacja Hereditas

CROWDFUNDING NA RZECZ ZABYTKÓW

Fundacja Hereditas uruchamia społecznościowe finansowanie projektów ochrony i konserwacji zabytków. Wszystkich miłośników historycznych obiektów zapraszamy do przyłączenia się! Liczy się każda kwota, dla wszystkich darczyńców przewidujemy niepowtarzalne nagrody!

KALENDARIUM

więcej

ZAPYTAJ EKSPERTA

W tym miejscu mogą Państwo zadać pytanie dotyczące zabytków, opieki nad nimi i ich konserwacji. Nasi eksperci będą starali się znaleźć odpowiedź / najlepsze rozwiązanie nurtującego Państwa problemu. Odpowiedź zostanie zamieszczona na portalu. Zapraszamy!

DODAJ PYTANIE

Fundacja HereditasFUNDACJA HEREDITAS
ul. Marszałkowska 58 lok. 24
00-545 Warszawa
tel. 022 891 01 62 / fax 022 891 01 62
www.fundacja-hereditas.pl

Minister Kultury i Dziedzictwa

Portal zabytek.co powstał w ramach projektu "Studeo et Conservo VI (2013)",
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 zamknij