Szukaj:

Skrytka Kopernika znaleziona w Olsztynie

Toruńscy naukowcy z Zakładu Konserwacji Elementów i Detali Architektonicznych UMK zajmują się murami olsztyńskiego zamku od września: równolegle prowadzone są poszukiwania śladów polichromii o badania architektoniczne w południowym i części północnego skrzydła olsztyńskiego zamku. Jednym z badanych pomieszczeń było dawne mieszkanie administratorów gmachu.

Z dokumentów źródłowych wynikało, że pod tynkiem można spodziewać się skarbca, do którego prowadzić miały pancerne drzwi. Choć śladów po tych ostatnich dotąd nie znaleziono, odkrycie pustej niszy wysokiej na dwa metry to i tak niemały sukces. Wnęka znajdowała się pod dawno niezdejmowanym, okazałym obrazem Wojciecha Gersona przedstawiającym Kopernika wykładającego astronomię w Rzymie. Szukając malowideł odkryto, że w pewnym miejscu układ cegieł jest inny niż w pozostałych, również zaprawa w spoinach jest odmienna. Tak znaleziono dawną skrytkę Mikołaja Kopernika, pełniącego funkcję administratora zamku w latach 1516-1521. 

 

Fundacja HereditasFUNDACJA HEREDITAS
ul. Marszałkowska 58 lok. 24
00-545 Warszawa
tel. 022 891 01 62 / fax 022 891 01 62
www.fundacja-hereditas.pl

Minister Kultury i Dziedzictwa

Portal zabytek.co powstał w ramach projektu "Studeo et Conservo VI (2013)",
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 zamknij