Szukaj:

Nowy numer „Muzealnictwa”

Ukazał się właśnie nowy, 54. numer rocznika „Muzealnictwo” wydawanego przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Do ważniejszych zagadnień poruszanych na jego łamach należą promocja i komunikacja z publicznością – od działalności reklamowej po obecność w mediach społecznościowych, edukacja, digitalizacja, wreszcie prawo w muzeach. Omówione zostały wybrane muzea i kolekcje w Polsce i za granicą, przedstawiono także recenzje nowszych publikacji z zakresu muzealnictwa.

Pierwotna, papierowa wersja czasopisma liczy 200 egzemplarzy; wszyscy chętni mogą przeczytać je także w internecie.

 

Oficjalna prezentacja bieżącego numeru pisma odbyła się podczas XXII Targów Książki Historycznej, które trwają w dniach 28 listopada-1 grudnia 2013 r. w godz. 10.00-18.00 w Arkadach Kubickiego w Warszawie.

Fundacja HereditasFUNDACJA HEREDITAS
ul. Marszałkowska 58 lok. 24
00-545 Warszawa
tel. 022 891 01 62 / fax 022 891 01 62
www.fundacja-hereditas.pl

Minister Kultury i Dziedzictwa

Portal zabytek.co powstał w ramach projektu "Studeo et Conservo VI (2013)",
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 zamknij