Szukaj:

Ratujmy Ratowo! Wspieraj z nami projekt konserwacji i rewitalizacji pobernardyńskiego zespołu klasztornego w Ratowie

Zebrana kwota 485 PLN

Ratujmy Ratowo

Kościół i klasztor w Ratowie od południa
Kościół i klasztor w Ratowie od południa
Budynek klasztoru od wschodu
Budynek klasztoru od wschodu

Od 2008  roku Sanktuarium św. Antoniego z Padwy w Ratowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Komitet Społeczny „Ratujmy Ratowo” prowadzi prace konserwatorskie przy barokowym zespole sakralnym w Ratowie na Mazowszu. Zabytkowy kompleks budynków, tworzony przez kościół, klasztor, dzwonnicę, mur z bramą na osi założenia i plebanię, zachowany jest w swoim pierwotnym kształcie do dziś, bez przebudów i jakiejkolwiek ingerencji w oryginalną tkankę obiektów na przestrzeni wieków. We wnętrzu świątyni zachowane jest rokokowe wyposażenie.

Cały zespół sakralny wraz z plastycznym i architektonicznym wyposażeniem wnętrz oraz otoczeniem w promieniu 50 m wpisany jest do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego (pod numerem A-68).

Zapraszamy do włączenia się w konserwację i rewitalizację zabytku!

Historia

Ratowo to niewielka miejscowość położona na wzniesieniu w dorzeczu Wkry i Mławki. Pierwsze wzmianki o osadzie pochodzą z 1494 r. W zapiskach z wizytacji diecezjalnych z końca XV w. wskazano, że w Ratowie znajduje się kaplica z trzema ołtarzami, a jeden z nich poświęcony jest prawdopodobnie św. Antoniemu.

W 1686 r. do Ratowa przybyli bernardyni, dla których ówczesny właściciel miejscowości, chorąży chełmiński Tomasz Narzymski, ufundował drewniany kościół. Świątynia p.w. św. Antoniego i zabudowania klasztorne spłonęły w 1690 r. Niebawem podjęto decyzję budowy murowanego zespołu sakralnego. Cegła pochodziła częściowo z podupadającego średniowiecznego zamku w nieodległym Niedzborzu. Kościół wznoszono w latach 1735-49, klasztor – w latach 1752-61. Uroczysta konsekracja obiektu przez biskupa płockiego Antoniego Dembowskiego miała miejsce 1 października 1761 r. Władze zaborcze dokonały kasaty zgromadzenia w Ratowie w 1868 r. w ramach represji po powstaniu styczniowym.

Architektura

Barokowy kościół p.w. św. Antoniego jest świątynią jednonawową, z dwiema kaplicami (z 1760 r.) flankującymi budowlę od strony fasady. Boczne elewacje bryły ujmują piętrowe aneksy, mieszczące korytarze łączące kruchtę i kaplice z poprzecznym korytarzem za prezbiterium. Fasadę wieńczy szczyt ze spływami. Prostą bryłę kościoła, przekrytą dwuspadowym dachem, ożywia wieżyczka na sygnaturkę w formie barokowego hełmu. Do prezbiterium przylega piętrowy budynek klasztoru, ze skrzydłami otaczającymi prostokątny wirydarz. Całość założenia od frontu poprzedzona jest niedużym dziedzińcem otoczonym murem z 1. poł. XVIII w., z bramą na osi, co jest typowym rozwiązaniem w kościołach pielgrzymkowych. Przy kościele znajduje się drewniana dzwonnica (1. poł. XVIII w.?) i plebania (koniec XIX w.).

Brama na teren założenia i fasada kościoła św. Antoniego
Brama na teren założenia
i fasada kościoła św. Antoniego
XVIII-wieczne piwnice pod kościołem
XVIII-wieczne piwnice pod kościołem

Wnętrze i wyposażenie

W świątyni zachowany jest oryginalny wystrój architektoniczny i wyposażenie: rokokowy ołtarz główny z 1762 r. ze słynącym łaskami obrazem św. Antoniego z Padwy, rokokowe ołtarze boczne, ambona, prospekt organowy z 1752 r., konfesjonały, a ponadto oryginalne zamki i zasuwy w drzwiach wejściowych.

Według tradycji cudowny obraz św. Antoniego (pędzla nieznanego artysty, zapewne XVII w., sukienka i rama – XVIII w.), otaczany kultem w tym miejscu do dziś, towarzyszył Tomaszowi Narzymskiemu  i jego chorągwi podczas odsieczy wiedeńskiej w 1683 r. Ołtarz główny budzi skojarzenia z podobnymi obiektami z terenu Warmii, Pomorza i Mazur, ma konstrukcję atektoniczną i jest bogato dekorowany figuralnie oraz ornamentalne (głównie ornamentem w typie rocaille). Tego typu ołtarze wzorowane były na XVIII-wiecznych rycinach augsburskich, jak przykładowo załączona, proj. i rys. C. F. Rudolph i J. Wolf, ryt. J. G. Thelott (Augsburg, ok. poł. XVIII w.).

Ołtarz główny (1762 r.)
Ołtarz główny (1762 r.)
Projekt ołtarza - rycina wzornikowa, proj. i rys. Christian Friedrich Rudolph i Jeremias Wolf, ryt. Jakob Gottlieb Thelott (Augsburg, ok. poł. XVIII w.)
Projekt ołtarza - rycina wzornikowa, proj. i rys. Christian Friedrich Rudolph i Jeremias Wolf, ryt. Jakob Gottlieb Thelott (Augsburg, ok. poł. XVIII w.)
Obraz św. Antoniego z Padwy w ołtarzu głównym (malarz nieznany, zapewne XVII w., sukienka i rama XVIII w.)
Obraz św. Antoniego z Padwy w ołtarzu głównym (malarz nieznany, zapewne XVII w., sukienka i rama XVIII w.)

Co wykonano do tej pory i jakie są najpilniejsze potrzeby

W 2012 r. częściowo odnowiono elewacje kościoła. W 2014 r. zabytkowy zespół klasztorny w Ratowie otrzymał dotację z dwóch funduszy Marszałka Województwa Mazowieckiego. Z pierwszego źródła wykonano pełną konserwację elewacji kościoła i nowe pokrycie dachowe, z drugiego – izolację poziomą przeciwwilgociową.

Trwa rewitalizacja budynku klasztoru. W chwili obecnej najpilniejszą potrzebą jest remont konserwatorski wschodniej ściany dachu części klasztornej wraz z kominem, którego stan jest bardzo zły. Budynek klasztoru zostanie zaadaptowany na Centrum Kultury i Integracji Społecznej, z przystosowaniem obiektu do celów m.in. edukacyjno-szkoleniowych, noclegowych i gastronomicznych. Na restaurację i rewitalizację w dalszej kolejności czeka otoczenie konwentu (ogród, stawik rybny, piec do wypiekania chleba na zewnątrz etc.).

Sanktuarium zgromadziło środki w wysokości 50 tys. zł, jednak do przeprowadzenia remontu konserwatorskiego najbardziej zagrożonych fragmentów budynku klasztoru potrzebna jest kwota kolejnych 50 tys. zł, niemniej potrzebne jest każde wsparcie finansowe, które umożliwiłoby wykonanie najpotrzebniejszych prac.

Już od kilku lat w obrębie historycznego zespołu Stowarzyszenie Komitet Społeczny „Ratujmy Ratowo” organizuje różnorodne przedsięwzięcia kulturalne, edukacyjne i artystyczne, w tym Europejskie Dni Dziedzictwa, pikniki i rekonstrukcje wydarzeń historycznych. Stałą współpracę nawiązano m.in. z Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Warszawie, Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, Muzeum Mazowieckim w Płocku i Muzeum Diecezjalnym w Płocku, a także z mediami, w szczególności TVP Warszawa, Razem TV, jak również lokalnym (mazowieckim) radiem i prasą. Organizowane w sanktuarium przedsięwzięcia kulturalne patronatem honorowym obejmuje m.in. Narodowe Centrum Kultury. Została nawiązana współpraca z francuskim miastem Auxerre.
Więcej informacji na stronie www.sanktuarium-ratowo.pl

Sanktuarium św. Antoniego z Padwy w Ratowie znalazło się wśród dziesięciu laureatów, którzy w 2014 r. otrzymali jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień na Mazowszu – nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego. Ratowskie sanktuarium zostało wyróżnione za prowadzoną działalność społeczną, promowanie kultury, tradycji i historii Ziemi Zawkrzeńskiej oraz całego Mazowsza., w szczególności za realizowany w latach 2013-14 projekt Historia vitae magistra est, którego założeniem było przybliżenie w formule żywej lekcji historii bogatej przeszłości regionu.

W działania wpierające konserwację i rewitalizację zabytkowego zespołu sakralnego w Ratowie włączyła się także Fundacja Hereditas, a portal zabytek.co objął patronat medialny nad projektem.

Budynek klasztoru od wschodu
Budynek klasztoru od wschodu
Zachodnia elewacja klasztoru
Zachodnia elewacja klasztoru

Wsparcie dla projektu

Nr konta, na które można wpłacać środki:
ING Bank Śląski
77 1050 1038 1000 0023 1385 4909

Prosimy o wpisanie w tytule przelewu:
"Ratowo - darowizna".


Zapraszamy do włączenia się w konserwację i rewitalizację zabytku!

» Kwoty i nagrody
» Historia zespołu sakralnego w Ratowie
» Architektura zespołu sakralnego w Ratowie
» Wnętrze i wyposażenie kościoła p.w. św. Antoniego w Ratowie
» Prace konserwatorskie przy zespole sakralnym w Ratowie oraz plany na przyszłość
» Zbieramy środki na konserwację kościoła i rewitalizację klasztoru w Ratowie!
» Ratowo - QR kody

Jak wspierać projekt Ratujmy Ratowo!

Aby wesprzeć projekt należy dokonać darowizny na rzecz Fundacji Hereditas:

Fundacja Hereditas
ul. Marszałkowska 58 lokal 24
00-545 Warszawa
ING Bank Śląski
77 1050 1038 1000 0023 1385 4909


wpisując w tytule przelewu "Ratowo - darowizna".

Wszystkie kwoty, które wpłyną na konto Fundacji Hereditas, zostaną przekazane na rzecz projektu.

Darowiznę (na rzecz organizacji zajmujących się działalnością pożytku publicznego, a taką jest Fundacja Hereditas) osoby fizyczne i prawne mogą odliczyć od uzyskanego w danym roku podatkowym dochodu.

Darowizny można dokonać do dnia, w którym projekt zostaje zamknięty (30 kwietnia 2015 r.).

Wszystkie projekty kończą się realizacją, niezależnie do zgromadzonych środków (każda, nawet najmniejsza kwota, zostanie przekazana na rzecz realizacji projektu).

Każdy darczyńca otrzymuje pamiątkowy podarunek, którego kształt zależy od wpłaconej kwoty.

Darczyńca, który pragnie ujawnić na naszym portalu swoje dane (imię, nazwisko, miasto) proszony jest o wysłanie takiej informacji (oraz - ewentualnie - swojego zdjęcia) na adres:
fundacja@fundacja-hereditas.pl.

Kwoty i podarunki

Dla darczyńców przewidujemy następujące podarunki:

wpłata min. 25,00

- udział w pikniku (w ustalonym terminie) z atrakcjami (program kulturalny, przejażdżki konne, poczęstunek)

udział w wycieczce grupowej (w ustalonym terminie) dla kilku darczyńców z przewodnikiem szlakiem zabytków powiatu mławskiego, m.in. zabytki średniowiecza, Kępa Juranda, miejsca związane z historią oręża polskiego (od traktu radzanowskiego na Grunwald po II wojnę światową) i inne tajemnicze miejsca, do których trudno dotrzeć bez przewodnika znającego okolicę, połączone z gawędą o historii tych ziem

wpłata min. 50,00

- książka pt. Ratowo, perła ziemi Zakrzeńskiej


wpłata min. 120,00

- nauka jazdy konnej w ustalonym terminie (1 godz. jazdy, wielokrotność tej kwoty to odpowiednio większa liczba godzin jazdy)


wpłata min. 150,00

- roczna prenumerata czasopisma "Spotkania z Zabytkami"


wpłata min. 250,00

- nocleg u stóp zabytku (we własnym namiocie, w ustalonym terminie)

- indywidualna wycieczka z przewodnikiem (w ustalonym terminie) szlakiem zabytków powiatu mławskiego (zabytki średniowiecza, Kępa Juranda, miejsca związane z historią oręża polskiego (od traktu radzanowskiego na Grunwald po II wojnę światową – i inne tajemnicze miejsca, do których trudno dotrzeć bez przewodnika znającego okolicę, połączone z gawędą o historii tych ziem

wpłata min. 300,00

- nocleg w zabytku – XVIII-wiecznym klasztorze – warunki purytańskie (możliwość skorzystania z kuchni, sanitariaty, brak ogrzewania), za to atmosfera niepowtarzalna!

wpłata min. 1000,00

- udział w indywidualnie zorganizowanym pikniku (w ustalonym terminie) dla 10-15 członków rodziny lub przyjaciół darczyńcy – piknik z atrakcjami (program kulturalny, przejażdżki konne, poczęstunek)

- zorganizowanie urodzin dla dziecka bądź innej uroczystości rodzinnej w „niezwykłym miejscu” (gry, zabawy tematyczne typu: Jak wyglądało życie w średniowieczu,  Jak wyglądało życie w XVII wieku?, poczęstunek do 10-15 osób)

- czynny (aktywny) udział w rekonstrukcji historycznej, pod opieką profesjonalnych rekonstruktorów, z wykorzystaniem umundurowania, sprzętu etc.

Fundacja HereditasFUNDACJA HEREDITAS
ul. Marszałkowska 58 lok. 24
00-545 Warszawa
tel. 022 891 01 62 / fax 022 891 01 62
www.fundacja-hereditas.pl

Minister Kultury i Dziedzictwa

Portal zabytek.co powstał w ramach projektu "Studeo et Conservo VI (2013)",
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 zamknij