Szukaj:

Stare Mazowsze w nowej odsłonie

Ekspozycja poświęcona jest jednemu z największych odkryć w dziejach powojennej archeologii – drugiemu co do wielkości centrum hutniczemu „barbarzyńskiego” świata. Olbrzymi kompleks, nazywany dziś Mazowieckim Centrum Metalurgicznym, istniał na przełomie er w rejonie zachodniego Mazowsza, we wschodniej części Równiny Łowicko-Błońskiej. Miejsce zlokalizowano już prawie 150 lat temu, ale szeroko zakrojone prace archeologiczne ruszyły dopiero w 1968 roku. Już w pierwszych latach odkryto 700 stanowisk archeologicznych. Archeolodzy znaleźli potężne skupisko osadnicze z przełomu er, w którym produkowano żelazo na skalę masową, oraz cztery cmentarzyska.

Zwiedzający mają możliwość poznania świata pogranicza Imperium Rzymskiego i Barbaricum oraz położonych na północ terenów objętych panowaniem Lugiów i Wandalów. Muzealnicy udostępnili liczne rekonstrukcje przedmiotów codziennego użytku - broń, narzędzia, ozdoby wykonane z poroża, żelaza, szkła i drewna. Ponadto na potrzeby wystawy wykonano pełne, wierne źródłom archeologicznym uzbrojenie i ubranie legionistów rzymskich oraz strój zamożnego obywatela.

Wystawę można obejrzeć samodzielnie, z audioprzewodnikami bądź przewodnikami muzealnymi. Ekspozycję rozbudowano również o kącik edukacyjny dla najmłodszych. Z myślą o dzieciach powstała także aplikacja multimedialna.

Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. S. Woydy znajduje się przy Placu Jana Pawła II 2 w Pruszkowie.

Fundacja HereditasFUNDACJA HEREDITAS
ul. Marszałkowska 58 lok. 24
00-545 Warszawa
tel. 022 891 01 62 / fax 022 891 01 62
www.fundacja-hereditas.pl

Minister Kultury i Dziedzictwa

Portal zabytek.co powstał w ramach projektu "Studeo et Conservo VI (2013)",
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 zamknij