Szukaj:

Muzeum Śląskie z ministerialnym wsparciem

Dofinansowanie pochodzi z Mechanizmów Finansowych EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Inwestycja o wartości całkowitej 24,5 mln zł zakłada rewitalizację zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni oraz modernizację przyległego terenu dawnej kopalni Katowice i budowę niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego. Rozbudowany zostanie również budynek muzeum, a zabytkowe maszyny stolarskie poddane zostaną konserwacji. W ramach przyznanych środków przewidziana jest też digitalizacja zbiorów i stworzenie wirtualnego muzeum.

 

Fundacja HereditasFUNDACJA HEREDITAS
ul. Marszałkowska 58 lok. 24
00-545 Warszawa
tel. 022 891 01 62 / fax 022 891 01 62
www.fundacja-hereditas.pl

Minister Kultury i Dziedzictwa

Portal zabytek.co powstał w ramach projektu "Studeo et Conservo VI (2013)",
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 zamknij