Szukaj:

Nowe odkrycia na dziedzińcu Pałacu Biskupów Krakowskich

Do odkrycia doszło podczas przebudowy dziedzińca dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich z XVII w., w którym mieści się obecnie siedziba Muzeum Narodowego w Kielcach. Fragmenty XVI-wiecznego muru udało się odsłonić podczas prac związanych z przyłączem kanalizacji deszczowej.

- Znaleźliśmy najpierw podbudowę pod XVIII-wieczną kordegardę, która była miejscem dla straży biskupiej. Kiedy zaczęliśmy ją czyścić stwierdziliśmy, narożnik budynku, który ewidentnie jest dużo starszy. W świetle dotychczasowych źródeł możemy przypuszczać, że mamy do czynienia z dworem biskupa Tomickiego lub bramą do jego rezydencji – powiedział Polskiej Agencji Prasowej Waldemar Gliński, środę archeolog prowadzący badania oraz nadzór archeologiczny przy inwestycji.

Z inwentarza z 1635 roku wiadomo, że przed budową istniejącego do dziś pałacu, znajdowały się tu trzy wcześniejsze rezydencje biskupów krakowskich. Wnioskując z położenia muru archeolodzy są pewni, że dotarli do najstarszych śladów zabudowy w tym miejscu.

W narożniku znaleziono między innymi fragmenty kafli piecowych datowanych wstępnie na przełom XVI i XVII wieku. Nowe odkrycia mogą rzucić nowe światło na wiedzę o rozwoju urbanistycznym Kielc.

Bp Piotr Tomicki (1464-1535) był jedną z najbardziej wpływowych postaci w renesansowej Polsce. Kolejno sprawował funkcje biskupa przemyskiego, poznańskiego i krakowskiego. Piastował także urząd podkanclerzego królewskiego, a także sekretarza Zygmunta I Starego. Wysyłany był przez niego jako poseł do Wołoszczyzny, na Węgry, a także Pomorze.

Istniejący do dziś Pałac Biskupów Krakowskich powstał wiek po jego śmierci. Został wzniesiony staraniami biskupa Jakuba Zadzika w latach 1637-1644. Jest obecnie najlepiej zachowaną rezydencją z epoki Wazów w Polsce.

Źródło: naukawpolsce.pap.pl

Fundacja HereditasFUNDACJA HEREDITAS
ul. Marszałkowska 58 lok. 24
00-545 Warszawa
tel. 022 891 01 62 / fax 022 891 01 62
www.fundacja-hereditas.pl

Minister Kultury i Dziedzictwa

Portal zabytek.co powstał w ramach projektu "Studeo et Conservo VI (2013)",
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 zamknij